Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”,


ARICIGİL ÇİLAN Ç. , KUZU S.

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek,, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1-8

  • Basıldığı Ülke: Bosna-Hersek
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8