Nefrotik hastalarda hipotiroidi


Creative Commons License

Aksu B.

Çocukluk Çağı Nefro-Endokrin Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 October 2020, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

          Tiroid hormonları, sağlıklı bir büyüme gelişmenin olabilmesi, metabolik dengenin sağlanabilmesi için vücudumuzda önemli fizyolojik olaylarda aktif rol oynarlar. Vücutta tiroid hormonlarında yetersizlik olması “hipotiroidi” olarak tanımlanır. Hipotiroidi hipotalamik-hipofizer-tiroid aksının herhangi bir aşamasındaki bozukluktan kaynaklanabilir.

Hipotiroidi, glomerüler ve tübüler işlevler üzerindeki mekanizmalar ile doğrudan, kardiyak ve vasküler fonksiyonlardaki değişiklikler ve renin-anjiyotensin sistemindeki bozukluklar ile dolaylı olarak böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Akut ya da kronik, tübüler, glomerüler ya da interstisyel böbrek hastalıklarının hemen hemen hepsinde tiroid patolojileri izlenebilir.

Böbrek hastalıklarında gözlenen temel tiroid patolojileri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Hipotiroidi ile ilişkili böbrek hastalıkları

 

Böbrek hastalıkları

Tiroid patolojileri

Sık görülenler

Nadiren görülenler

Sistinozis

Primer hipotiroidi, subklinik hipotiroidi

Tiroid hormon direnci

Nefrotik sendrom

Serum T4 düzeyinde azalma

Serum T3 düzeyinde azalma ve hipotiroidi

İmmun aracılı glomerüler hastalıklar

Tiroid disfonksiyonu

İmmun aracılı tiroid disfonksiyonu

Akut böbrek yetmezliği

Ötiroid hasta sendromu

 

Kronik böbrek yetmezliği

Hipotiroidi ve subklinik hipotiroidi

Ötroid hasta sendromu

Hemodiyaliz

Düşük T3 ve T4 düzeyleri ve yüksek TSH düzeyi Ötroid hasta sendromu ve subklinik hipotiroidi

Guatr ve tiroid nodülleri

Periton diyalizi

Primer hipotiroidi, özellikle subklinik hipotiroidi

Ötroid hasta sendromu

Böbrek nakli

Ötroid hasta sendromu (Normal sT3 seviyesi ile birlikte)

Subklinik hipotiroidi (Azalmış T3 seviyesi ile birlikte)