Güney Kore'nin Gençlik Politakası


Jeong E.

Dünyadan Farklı Ülke Örnekleriyle Gençlik Politakaları , Yasemin Çakırer Özservet,Hülya Küçük Bayraktar, Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.153-181, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Astana Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.153-181
  • Editörler: Yasemin Çakırer Özservet,Hülya Küçük Bayraktar, Editör

Özet

Kore’de gençlik istihdam durumu 90 yılların sonlarına doğru gerçekleşen ekonomi dalgalanmalardan dolayı zorluklar yaşanırken gençlerin sorunu sadece istihdam konusuyla  sınırlı kalmamış, konut sorunu ve üniversite öğrenim ücretlerindeki yükselme de uzun süredir devam eden konular haline gelmiştir. Üniversite öğrenim ücretlerindeki kanun düzenlemeleri sayesinde okul harçlarında eskisi kadar artış olmasa da, okul harçları gençler ve ebeveynler için hala fazlasıyla yüksek olup öğrenci kredi imkanı genişledikçe, mezuniyet sonrasında iş bulamadığı için öğrenim döneminde almış olduğu krediyi geri ödeyemeyen gençlerin sayısı da artmaktadır. Bu durum, gençlerin evlenme yaş ortalamasının yükselmesine yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak Kore toplumu için en büyük sosyal sorunlardan biri haline gelen düşük doğum oranının ve yaşlanma meselesinin daha da derinleşmesi beklemektedir. Neticede gençlik politikasının yalnızca gençlerin istihdam sorununu değil, aynı zamanda genel yaşamlarını da kapsayacak şekilde geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu görülmektedir.

Moon Jae-In hükümeti geldiği dönemin başından beri eğitim, iş yeri ve konut gibi alanlarda gençlere çeşitli destek programlarını açıklamıştır. Bu politikaların etkisiyle gençlerin işe girme indeksinin yavaşça iyileştirilmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat, göstergelerdeki gelişmelere rağmen, gençlerin iş ve istihdam gereksinimleri hakkındaki tatmin düzeyleri hala düşüktür. Hükümet, devam etmekte olan gençlik politikasının sorunlarını teşhis ederek, gençlerinin istediği politika iyileştirme yönü hakkında görüş toplayan kapsamlı bir tamamlayıcı önlem hazırlamıştır. 2019 yılı Temmuz ayında yayınlanan ‘Genç Umut Merdiveni Kuvvetlendirme Planı’ eğitim desteği, iş yeri ve konut gibi var olan politika maddelerini tamamlayıp ihtiyacı olan gençlere kendine güven ve bağımsızlık gibi yeni destekler sunan kapsamlı önlemlerin bütünüdür.