ULUSLARARASI İPEK YOLU SEMPOZYUMU, Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi


Creative Commons License

Cho H.

Türk ve Kore Göl Efsanelerinde Rastlanan “Kötü” Kavramı ve Buna Yansıyan “Yol Kültürü", Prof. Dr. Fikret Turan,Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu,Dr. Cezmi Bayram, Editör, ŞenYıldız Yayıncılık Hediyelik Eşya ve Tekstil San ve Tic.Ltd.Şti., İstanbul, ss.21-30, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: ŞenYıldız Yayıncılık Hediyelik Eşya ve Tekstil San ve Tic.Ltd.Şti.
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.21-30
  • Editörler: Prof. Dr. Fikret Turan,Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu,Dr. Cezmi Bayram, Editör

Özet

Bazı halk hikayeleri “Kötü insanlarla dolu bir ev veya köy cezalandırıldı ve bir göl oldu.” diye bahseder. Bu, küresel ölçekte bir iletim gücüne sahip olan yaygın efsanelerin bir şeklidir. Aşağıdaki anlatı yapısına sahip olan bu efsaneler: Hakimin Gelişi - Kötünün Tespiti – Peygamberin Kurtuluşu ve Tabunun Sunumu - Tabu İhlali – Yıkım, ‘Kötülük’ ile simgelenen marjinal dünyadan kaçması zor olan evrensel insanın kaderini, ‘Yerde duranlar’ imajı olarak gösteriyor. Bu, evrensel insanlığın, insan varlığının, daha yüksek bir değere ve bu süreçte kaçınılmaz olan bilişsel risklere doğru hareket etme ihtiyacına dair arketipik bilinci ifade eder. İşte bu yüzden bu hikayeler küresel bir iletim gücüne sahip olabilirler.

Efsaneler bu yapıya sahip olduğu için, Kore efsanesi “Jangjamot” ve Türk efsanesi “The Village becoming a Lake” efsanesi aktarılmıştır. Her ikisi de resmi tipolojileri, anlatı, sembol ve derin anlam bakımından açıkça göstermektedir. Bu nedenle, evrensel değerlerin peşinde koşan ve güçlü psiko-kültürel benzerliklere sahip olan iki kişinin arketipsel bilişini doğrulayan somut bir örnektir.

Fakat asıl ilginç olan ikisi arasındaki farklardır. Her iki efsane biçimi de çok benzer anlatı yapıları ve imgeler içerir, ama ayrıca ayrıntılarında çeşitli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar ile, Asya kıtasının doğu ucunda kalan Koreliler ile İpek Yolu'nun ortasında evlerini kuran Türkler arasındaki kültürel farklılaşmalarının doğrulanması bekleniyor.

Some folktales mention “A house or village full of wicked people was punished and became a lake.” It is a form of the widespread Legends that have a power of transmission on a global scale. These legends, which have the following narrative structure : Arrival of the Judge - Identification of Evil - Salvation to the Prophet and Presentation of Taboo - Violation of Taboo – Destruction, show the fate of universal human, which are difficult to escape from the marginal world symbolized by ‘evil’, as an image of ‘those who have stopped on the floor’. This implies that the archetypal consciousness of universal humanity about the human being’s necessity to move towards a life of higher value and the cognitive risks to be inevitable in the process. This is why these stories can have a global power of transmission.

As the legend has this structure, Korean legend “Jangjamot” and Turkish legend “The Village becoming a lake” are passed down. Both of them clearly show the formal typologies in terms of the narrative, the symbol, and the in-depth meaning. Therefore, it is a concrete sample to confirm the archetypical cognitive of the two people with pursuing universal values and possessing strong psycho-cultural similarities.

But the more interesting parts are the differences between the two. Both forms of legends show very similar narrative structures and figure images, but also have distinct differences in their details. From these differences, it is expected to confirm the cultural differentiations between Koreans who stayed at the eastern end of the Asian continent and Turks who established their home in the middle of Silk Road.