Türkiye’de toprak koruma ve kullanma kültürü


OKAN T. , SEVGİ O. , TECİMEN H. B.

Acta Turcica, cilt.IV, ss.119-131, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: IV Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Acta Turcica
  • Sayfa Sayıları: ss.119-131

Özet

Türkiye’nin toprak kaynakları farklı nitelik ve nicelikteki sorunların etkisi altındadır.
Şüphesiz ki, bu sorunların ortaya çıkması ve sonrasında önlenmesi toprağı kullanma ve
koruma kültürü ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda toprak kaynakların iyi
yönetilebilmesinin araçlarından biri de “kullanma ve koruma kültürü” olarak karşımıza
çıkmaktadır. Toprak varlıklarını korumak, bu kaynakları kullanarak ya da ondan yararlanarak
bugüne değin ortaya çıkarılmış tüm kültür ögelerinin de korunması anlamına gelmektedir. Bu
nedenle kültür tarihimizde toprağa ilişkin kullanım biçimlerinin tespiti ve yorumlanması
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada kültürümüzde bir kaynak olarak toprağa
dayalı geleneklerden anız yakma, başaklama, imece, geleneksel el sanatları ile yazlık ve
kışlak kültürleri tartışılacaktır.

The soil resources of Turkey are under varying quality and quantity of troubles.
Undoubtedly the emergence and solution of those problems are keenly in correlation with the background of soil use – conservation culture. In this context “usage – conservation culture”
appears to be an appropriate tool for efficient soil management. Conservation of soil resources
also implies the conservation of all related cultural elements arisen from “utilization history”
of soils. Thus; the determination and evaluation of the forms of soil usage in our cultural past
carry special importance. In this regard, “stubble burning”, “spiking”, “collective work”,
“conventional handicrafts” and “summer - winter house” conventional phenomenon related to
soil will be argued in this study.