Timik Patolojilere Eşlik Eden Paraneoplastik Sendromlar


Ülker M. G.

in: Timus Hastalıkları ve Tedavisi, Dr. Koray Dural Dr. Berker Özkan Dr. Berkant Özpolat, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.69-74, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Nobel Tıp Kitapevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.69-74
  • Editors: Dr. Koray Dural Dr. Berker Özkan Dr. Berkant Özpolat, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ

Paraneoplastik sendrom, tümörün, primer tümör veya metastaz bölgesinden uzaktaki organ veya dokularda ortaya çıkardığı belirti ve bulguların eşlik ettiği klinik tablodur. Paraneoplastik sendrom, bilinen bir tümör tanısının seyri sırasında bulgu verebileceği gibi, varlığı bilinmeyen bir tümörün de öncü belirtisi olup tanı konmasını kolaylaştırabilir. Paraneoplastik sendromlu olgularda saptanan oto-antikorlar, bu etkileşimin immünolojik yolaklar aracılığı ile olduğu hipotezini desteklemektedir. Timik tümörlere eşlik eden paraneoplastik sendromlar birden fazla sistemi etkileyebilir ve sıklıkla sinir sisteminde görülmektedir. Timomalı olguların %50’sinde nörolojik semptomlar görülür. En sık eşlik eden Myastenia Gravis hastalığı dışında Lambert Eaton Sendromu, nöromyotoni, ensefalit, paraneoplastik serebellar dejenerasyon, Stiff Sendromu, Morvan sendromu gibi tedavi edilmediğinde morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilecek nadir hastalık grubunu içerir. Anahtar Kelimeler: timus, timoma, paraneoplastik sendrom, nörolojik hastalıklar

ABSTRACT

Paraneoplastic syndrome is defined by signs and symptoms caused by the effect of the present tumor on organs or tissues distant from the primary tumor or metastatic site. Paraneoplastic syndrome may present during the current tumor diagnosis and may be a first symptom of an unknown tumor which may facilitate the diagnosis. Auto-antibodies detected in these patients with paraneoplastic syndromes support the hypothesis that this interaction occurs through immunological pathways, Paraneoplastic syndromes accompanying with thymic tumors may affect multiple organ systems and most commonly may have serious effects on nervous system. Neurological symptoms are seen in 50 % of patients with thymoma. Apart from Myasthenia Gravis which is the most common concomitant disorder, Eaton Lambert Syndrome, neuromyotonia, encephalitis, paraneoplastic cerebellar degeneration, Stiff Syndrome, Morvan syndrome constitute the rare group of disorders which might result in morbidity and mortality unless treated. Key Words: thymus, thymoma, tumor, paraneoplastic sydrome, neurologic diseases