Sarcophaga’nın Neden Olduğu İki Orta Kulak Miyazı Olgusu


Creative Commons License

POLAT E. , SIREKBASAN S., İNAN H. C.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.40, ss.176-178, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 40
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Türkiye Parazitoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.176-178

Özet

Miyazis, omurgalı canlıların dokularında sinek larvalarının yerleşmesiyle oluşan infektif bir durumdur. Bu sunuda orta kulak miyazı ve etken sineklerin türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Laboratuara % 10 formaldehit ve serum fizyolojik içerisinde gönderilen larvalar stereo-mikroskop (Olympus 10X) ile incelenmiştir. Canlı larvaların bir kısmı erişkin hale getirilerek larva evresindeki ve erişkin haldeki özelliklerinden yararlanılarak tanımlanmıştır. Larvaların ve erişkin hale getirilen sineğin Sarcophaga sp. olduğu belirlenmiştir. Her iki hastada da orta kulak miyazına neden olan sinek türünün Sarcophaga sp. olduğu saptanmıştır.

Middle ear myiasis and factors determining the types of flies. To the laboratory in saline with 10% formaldehyde and sent them larvae stereo-microscope (Olympus 10×) were examined. Adult by making one portion of the surviving larvae instar larvae and adults are defined utilizing state properties. The larvae and live larvae of the fly Sarcophaga sp. rendered adults were determined. In both patients, the middle ear causing myiasis flies species Sarcophaga sp. was determined to be.