Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” (A Research on the Investigation of the Effect of Employees’ Social Responsibility Perceptions on Organizational Commitment


DEMİR R. , TÜRKMEN E.

I BİZNES İNZİBATÇILIĞI VE KORPORATİV SOSİAL MESULİYYET” BEYNELXALQ ELMİ KONFRANSI (1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE “BUSINESS ADMINISTRATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) (I. ULUSLARARSI İŞLETME YÖNETİMİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KONGRESI), Azerbaycan, 1 - 04 November 2012, ss.100

  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan
  • Sayfa Sayıları: ss.100