The Effect of Institutional Quality on Economic Growth: Evidence from Newly Industrialized Countries


Creative Commons License

TOPAK M. S. , Doğan E.

International Conference on Applied Economics and Finance with Extended Social Sciences (ICOAEF-IV), Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.1030-1036

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1030-1036

Özet

Bu çalışmanın amacı, kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Yeni Sanayileşen 10 ülkenin (Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, Malezya, Meksika, Tayland ve Türkiye) 2002-2016 dönemine ilişkin dengeli panel veri seti oluşturulmuştur. Dünya Bankası tarafından yayınlanan kurumsal kalite göstergeleri kullanılarak ülkelerin kurumsal kalite düzeyini temsil etmek üzere Kurumsal Kalite Endeksi hesaplanmıştır. Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH)’daki reel büyüme oranının bağımlı değişken olduğu çalışmanın bağımsız değişkenleri kurumsal kalite endeksi, hükümet harcamalarının GSYH’ye oranı, brüt yatırım harcamalarının GSYH’ye oranı ve ticari açıklık oranıdır. Analiz sonucunda kurumsal kalite endeksinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir. 

This study aims to investigate the effects of institutional quality on economic growth. In this context, a balanced panel data set of 10 Newly Industrialized Countries (Brazil, China, Indonesia, Philippines, South Africa, India, Malaysia, Mexico, Thailand, and Turkey), covering the period between 2002-2016, has been formed. To represent the institutional quality of the countries, Institutional Quality Index was calculated by using the institutional quality indicators published by the World Bank. In the study, where the real growth rate of gross domestic product (GDP) is the dependent variable; Institutional Quality Index, the ratio of government expenditures to GDP, the ratio of gross capital formation to GDP and trade openness ratio are the independent variables. The findings show that the effect of the Institutional Quality Index on economic growth was statistically significant and positive.