Safe drug management intensive care unit


MADENOĞLU KIVANÇ M. , Yazıcı S.

12th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses and 7th National Critical Care Nursing Congress, Seoul, South Korea, 29 August - 02 September 2015, pp.82-83

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Seoul
  • Country: South Korea
  • Page Numbers: pp.82-83

Abstract

SAFE DRUG MANAGEMENT IN INTENSIVE CARE UNIT

Aim: To understand is the safe drug management in intensive care unit.

Introduction: Patient safety and safe drug management are among the primary matters of the health institutions. It is stated in the report published by the National Institute of Medicine in the US in 1999 that 1.5 million people are exposed to drug misapplications every year. In Turkey, drug misapplications cover 18-22% of all the medical errors according to the 2012 data of the Ministry of Health. It has been detected that the medical errors are mostly made due to the doctors’ requests and during the applications.

Intensive care units (ICU) are the sections of the hospital where high-risk drugs are often applied. The researches conducted reveal that the ICUs are more risky areas in terms of the medical errors. It has been determined that errors are made in drug prescription, supply and drug applications in the ICU, and these errors threaten the patient health. Illegibility of the doctors’ requests, collective and unsafe transportation of the drugs to the services, irregularities in recording the drug applications, ineffective monitoring of the drug applications, nondetermination of high-risk drugs, nonobservation of drug-drug and drug-nutrient interactions and ignorance of the possibilities for mistaking drugs with the same names are among the drug application errors. Besides, errors also occur depending on the excessive work load, which is caused by the haste the nurses quit their jobs in, the deficit in the number of nurses and the instability of the nurse-patient ratio, and the insufficiencies resulting from the procedures and communication.

Administrators and workers have big responsibilities in the enablement of safe drug management and maintenance in the ICU. The first thing to do for eliminating the problems is the formation of all the processes and procedures related to drug management. Sufficient manpower, a good work environment and the culture of patient safety must be provided, and national and international suggestions must be taken into account for drug management. Error reporting system must be created to put forth the present situation.  Moreover, drugs must be prescribed on computer by the doctors, good in-house communication must be provided and clinical pharmacists must be employed in the units.

Conclusion: All the arrangements - from drug supply to storage, from ordering to transferring and from applying to observing after the application - are important in drug safety. One of the keys of all the improvement efforts is training. Great importance must be given to patient safety and drug safety in trainings.

Key words: drug safety, medication errors, intensive care units.

References:

Çavun S (2012). Hastane ilaç yönetimi. TFD-KFÇG E-bülten, sayı: 60.

 

International Council of Nurses (ICN) (2005). Nurses for Patient Safety: Targeting Counterfeit and Substandard Medicines.

 

Mayo Am, Duncan D (2004). Nurse perceptions of medication errors: what we need to know for patient safety. July-Sept; 19 (3): 209-217.

 

TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2012). SKS İlaç Güvenliği. Ankara.

 

 

 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÜVENLİ  İLAÇ  YÖNETİMİ

Meral Madenoğlu Kıvanç1           Saadet Yazıcı2

1-2. İstanbul Üniversitesi

Hasta güvenliği ve güvenli ilaç yönetimi sağlık kuruluşlarında öncelikli olan konulardan biridir. 1999 yılında Amerika’da Ulusal Tıp Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda; her yıl yaklaşık 1.5 milyon insanın hatalı ilaç uygulamasına maruz kaldığı belirtilmektedir. Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı 2012 verilerine göre ilaç uygulama hataları tüm tıbbi hataların %18-22’sini kapsamaktadır. Hataların en çok hekim istemlerine bağlı ve uygulama sırasında yapıldığı saptanmıştır.

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastanedeki yüksek riskli ilaçların sıkça uygulandığı ünitelerdir. Yapılan  araştırmalar, YBÜ’nin  tıbbi hatalar yönünden daha riskli alanlar olduğunu ortaya koymaktadır. YBÜ’de ilaç reçete etme, temin etme ve ilaç uygulamalarında hatalar yapıldığı bu hataların  hastaların hayatını tehdit ettiği belirlenmiştir. İlaç uygulama hataları  arasında;  hekim istemlerinin okunaklı olmaması, ilaçların toplu olarak ve güvensiz bir şekilde servislere ulaştırılması, ilaç uygulamalarının düzgün kayıt altına alınmaması, ilaç uygulamalarının  etkin takip edilmemesi, yüksek riskli ilaçların belirlenmemiş olması, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerinin takip edilmemesi, isimleri benzer ilaçların karışma ihtimallerinin göz ardı edilmesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hemşirelerin işten ayrılma hızının yüksek, hemşire sayısında yetersizlik, hemşire hasta oranında dengesizlik nedeni ile iş yükünün fazla olması, prosedürlerdeki eksiklik ve iletişimden kaynaklanan hatalara bağlı olarak ta gelişmektedir.

İlaç güvenliğinde ilaçların temininden saklanmasına, order edilmesinden transferine, uygulanmasından uygulama sonrası izlemine kadar her aşamada yapılan düzenlemeler önemlidir. YBÜ’de güvenli ilaç yönetiminin sağlanması ve sürdürülmesinde  yönetici ile çalışanlara sorumluluklar düşmektedir. Sorunların ortadan kaldırılması amacıyla ilk yapılması gereken işlem, ilaç yönetimini içeren tüm süreç ve prosedürler oluşturulmalıdır. Yeterli ve etkin insan gücü ile iyi bir çalışma ortamı ve hasta güvenliği kültürü sağlanmalı, ilaç güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası öneriler dikkate alınmalıdır. Mevcut durumu  ortaya koymak için hata raporlama sistemini oluşturulmalıdır.  Ayrıcailaçların hekim tarafından bilgisayarda reçete edilmesi, kurum içi iyi bir iletişimin sağlanması ve ilaç güvenliği ile ilgili prosedürlerin değerlendirilmesi ve ünitelerde klinik eczacıların görev alması sağlanmalıdır.  Tüm iyileştirme çalışmalarının anahtarlarından biri de eğitimdir. Tüm eğitimlerde hasta güvenliği ve  ilaç güvenliği konusuna yer verilmelidir.

 

Anahtar kelimeler; ilaç güvenliği, ilaç hataları, yoğun bakım

 

Kaynaklar:

 

  1. Çavun S (2012). Hastane ilaç yönetimi. TFD-KFÇG E-bülten, sayı: 60.
  2. International Council of Nurses (ICN) (2005). Nurses for Patient Safety: Targeting Counterfeit and Substandard Medicines.
  3. Mayo Am, Duncan D (2004). Nurse perceptions of medication errors: what we need to know for patient safety. July-Sept; 19 (3): 209-217.
  4. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2012). SKS İlaç Güvenliği. Ankara.