SOFT Sendromu Tanılı Olgularımızda Çok Yüksek IGF1 Düzeyleri Ve Ağır İnsülin Direnci Birlikteliği İle Büyüme Hormonu Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi


Karakılıç Özturan E. , Altunoğlu U., Toksoy G. , Öztürk A. P. , Kardelen Al A. D. , Turgut G. T. , ...More

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi , 30 October - 01 November 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.1-2