Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğini Azaltma Amaciyla Türkiye Ve Dünya’da Koruma Uygulamalari


YAPICI M., KOLDEMİR B.

, 1. Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 December 2014, vol.1, pp.45-54

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.45-54
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

International trade has reached a fairly advanced level by the influence of globalization and liberalization. Every country, especially those which prefers export-led economic growth methods, struggles to be one step ahead in global competition The ways to achieve competitive advantage in this competitive environment are to meet customer's needs quickly, timely and economically. This reality drives global companies to manage their supply chains effectively, efficiently and error-free. Managing supply chains with their comprehensive and complex structures may be possible with the presence of facilitating infrastructure. Also, ports are important centers of international trade, and they are quite distinctive in the supply chain due to their infrastructures which are compatible with updated technology, having an excess in wealth, skilled personnel and equipments.  For this reason, our study primarily aims to evaluate the Turkish ports, development of Istanbul, and Istanbul port. Then a comparison of Ambarlı and Haydarpaşa ports is made. Finally, evaluation is made about how the port infrastructures effect the supply chain success. 

Uluslararası ticaret; küreselleşme olgusu ve serbestleşme hareketinin etkisiyle oldukça ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye gibi ihracat temelli büyüme ekonomisi yöntemini tercih eden ülkeler başta olmak üzere Uluslar arası rekabette her ülke bir adım önde olmanın mücadelesini vermektedir. Artan rekabette avantaj elde etmenin yolu ise müşterinin ihtiyacını hızlı, zamanında ve ekonomik olarak karşılamaktır. Bu gerçek Küresel firmaların Tedarik Zincirlerini etkin, verimli ve hatasız olarak yönetmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. Tedarik Zinciri gibi kapsamlı ve karmaşık bir yapının sağlıklı çalışabilmesi ancak kolaylaştırıcı altyapının varlığı ile mümkün olabilir. Limanların da uluslar arası ticarette önemli merkezler olmaları sebebiyle altyapılarının son teknolojiyle uyumlu, araç gereç zenginliklerinin fazlalığı ve kalifiye elemanların yeterliliği tedarik zincirinin etkinliğinde oldukça belirleyici olmaktadır. Bu sebeple çalışmamız, öncelikle Türkiye Limanları, İstanbul’un gelişimi ve İstanbul Limanlarının genel bir değerlendirilmesinin yapılması ve Ambarlı ile Haydarpaşa Limanlarının kıyaslanmasıyla Liman altyapısının tedarik zinciri başarısını olumlu veya olumsuz yönde nasıl etkileyeceği hususunda değerlendirmelerin aktarılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.