Investigating Factors Impacting on Remote Workers’ Job Satisfaction in Marketing


VAROL E. S. , Alpkan L., Yılmaz C.

Proc. 1st International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 16 - 19 June 2005, vol.4, pp.57-65

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-65

Abstract

The aim of this article is to examine the relationships between several supporting factors and the job satisfaction of remote workers. A review of the literature revealed the existence of several factors directly impacting on the job satisfaction of remote workers. However this claim has not been objectively tested yet on Turkish remote workers. Hence a sample of 86 remote workers, from one of the largest pharmaceutical companies of Turkey, was surveyed and the results analyzed using Pearson’s correlation are discussed. All tested factors were found to have influence on the job satisfaction of remote workers. The antecedent factor that is found to be most strongly related to the job satisfaction levels of the respondents is the support of their supervisors. Co-workers’ Support, Self-efficacy, and Technical Support follow the supervisory support with decreasing but still significant correlation coefficients.

Bu yazının amacı çeşitli destekleyici faktörler ile uzaktan çalışanların iş tatmini arasındaki ilişkilerin  incelemektir. Literatürün gözden geçirilmesi,  uzaktan çalışanların iş memnuniyetini doğrudan  etkileyen çeşitli faktörlerin varlığını ortaya koymaktadır. Ancak bu iddianın objektif olarak Türk uzaktan çalışanları üzerinde henüz test edilmediği görülmüştür. Bu sebeple, Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından birinde uzaktan işgören 86 adet çalışan örnek olarak seçilmiş, araştırılmış ve korelasyon analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Test edilen tüm faktörlerin uzaktan çalışanların iş tatmini üzerinde etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Katılımcıların iş tatmin seviyeleri ile ilgili en güçlü öncü faktörün şeflerinin desteği olduğu saptanmıştır. Şeflerinin desteğini,  Çalışma arkadaşlarının desteği, Öz yeterlilik ve Teknik destek , sırasıyla azalan fakat hala anlamlı bir korelasyon katsayısıyla takip ettiği görülmüştür.