4 yaşındaki bir çocukta Kapiller Hemanjiom: Bir vaka raporu.


Creative Commons License

Oktay M., Seymen F.

the 28th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 10 - 13 June 2021, pp.342

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.1111/ipd.12876
  • Page Numbers: pp.342
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hemanjiomlar, genellikle tedavi gerektirmeyen çocukluk çağının en yaygın iyi huylu tümörleridir. Çoğu lezyon doğuştan bulunur. Hemanjiomanın en yaygın bulunduğu bölgeler dil, dudaklar ve yanak mukozasını takip eder. Klinik olarak iki farklı şekilde ayırt edilebilir: kapiller hemanjiom ve kavernöz hemanjiom. Hemanjiomlar çevre yapıların sıkıştırılmasına bağlı olarak çatlaklar, ülserler veya kanamalara yol açabilir ve fonksiyonel ve estetik problemlere neden olabilir.

 

Vaka raporu: 4 yaşındaki bir kız çocuğuna bukkal mukozada kapiller hemanjiom teşhisi konuldu. Hastanın tek şikayeti ağzın sağ mandibula arka bölgesinde sürekli tekrarlayan kanama idi. İntraoral muayene, #85'teki bukkal bölgede diş etinden gelişen bir lezyon olduğunu gösterdi. Bu lezyon üzerine insizyonel biyopsi yapıldı. Biyopsinin sonucunda çok sayıda endotel damar bölümü gözlendi ve kapiller hemanjiom tanısı konuldu. Hastaya biyopsiden yaklaşık 1 ay sonra tekrar görüşüldü. Lezyonun küçüldüğü gözlemlendiğinden tedavi uygulanmadı ve hasta 1 ay arayla takip edildi.

 

Tartışma: Hemangiomlar, medikal veya cerrahi müdahale dahil olmak üzere iki şekilde müdahale edilebilir. Yıllardır medikal tedavi için interferon alfa, vinkristin, siklofosfamid ve kortikosteroidler kullanılmıştır. Şu anda, küçük vasküler lezyonların tedavisi için geleneksel eksizyon cerrahisi bir yöntemdir. Bu tedavilerin dışında, hemangiomlar kendiliğinden küçülebilir ve kaybolabilir.

 

Sonuç: Bu raporun sonucunda, hemangiomun her zaman cerrahi tedavi gerektirmediği anlaşılmıştır. Bu hastada, biyopsi sonrası hemangiomun giderek küçüldüğü gözlendi. Hasta şu anda her ay düzenli olarak takip edilmektedir.