Hücresel Yapay Sinir Ağları (CNN) Yöntemi Kullanarak Sivas-Divriği Bölgesi Akdağ Demir Cevherinin Rezervinin İncelenmesi


ALBORA A. M. , UÇAN O. M. , ÖZMEN A.

8. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı IEEE-SİU, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2000, ss.90-96

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.90-96

Özet

Gravite ve manyetik prospeksiyon yöntemlerinde rejyonal ve rezidüel alanların ayırımı önemli bir konudur. Amaç, incelenen derinlikteki cisimlerin gerçek yapılarını, özelliklerini en az hata ile belirlemektir. Bu çalışmada, iki boyutlu görüntülerin belirli özelliklerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan , ön eğitim gerektiren ve görüntü işlemede oldukça sık kullanılan bir yöntem olan Hücresel Yapay Sinir Ağ (HYSA) yaklaşımı sunuldu. HYSA metodu ile istediğimiz derinlikteki yapıları gürültüden arındırılabilir ve istediğimiz derinlikteki rezidüel yapıları görüntülememiz mümkündür. Burada, Sivas bölgesi Divriği Akdağa demir yatağın tam üstünde yapılan gravite etüdünden elde edilen Bouguer anomali haritasına HYSA yöntemi kullanılarak ayrım yapılmış ve Rezidüel  anomali haritası elde edilmiştir. Rezidüel anomali haritasındaki kapantılara bakıldığında demir cevherinin bu bölgelerde yoğunlaştığını görürüz. Burada, Sivas-Akdağ demir cevherinin rezidüel anomali harıtası HYSA görüntü işleme yöntemi ile incelenmiştir.