The Nonlinear Dynamics of Business Cycles: Goodwin's Growth Cycles and an Empirical Application


Yerlikaya Ö.

Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.33-48, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.33-48

Abstract

The most striking dichotomy in business cycles literature is related to the nature of oscillations. The idea that markets are self-adjusted and intrinsically stable, so that in the absence of continuing exogeneous shocks, the economy would tend toward a steady-state growth path is the dominant paradigm in the literature. Recent work, however, has seen a revival of interest in the hypothesis that aggregate fluctuations might represent an endogeneous phenomenon that would persist even in the absence of stochastic shocks to the economy. In this respect, to explain the aggregate fluctuations in Turkish economy covering the period from 1987:Q1 to 2004:Q4 in terms of endogeneous cycles by applying a model based on R.M. Goodwin’s growth cycles. The analysis is carried out by Structural Vector Autoregressions (SVAR) methodolgy. Emprical results suggest that Goodwin’s growth cycles model is weak in explaining the aggregate fluctuations

İş Çevrimleri literatüründe göze çarpan en belirgin ikilem, çevrimlerin doğasına ilişkindir. Çevrimlerin içsel ya da dışsal olduğunun önkabulü bu alandaki en keskin ayrışmayı oluşturur. Literatürde hakim olan görüş, piyasaların kendi kendilerine dengeye ulaşacakları ve piyasaların doğası gereği istikrarlı oldukları, sürekli dışsal şoklar olmadığı sürece kararlı dengeye yakınsayacağıdır. Son zamanlarda, genel iktisadi faaliyetlerde görülen dalgalanmaların rastlantısal şoklar olmadan da, içsel bir olgu olarak açıklanabileceğine dair bir ilgi açığa çıkmıştır. Bu bağlamda, makalenin ana amacı, Türkiye ekonomisinde 1987:1-2004:4 döneminde R.M. Goodwin’in büyüme çevrimleri modelini temel alan içsel bir yapıda genel iktisadi faaliyetlerdeki dalgalanmaları açıklamaktır. Analiz, değişkenler arasındaki dinamik etkileşimleri açıklayan Yapısal Vektör Otoregresif (SVAR) metodolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, Goodwin modelinin açıklayıcılığının zayıf olduğunu göstermektedir.