Page Layout and Braiding in Herge's Seven Crystal Balls


Creative Commons License

Carpıntero Ortega R.

LITERA, vol.31, no.2, pp.0-586, 2021 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/litera2021-895987
  • Journal Name: LITERA
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.0-586
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT In the last years of the 20th century, the Belgian scholar Thierry Groensteen developed a new way of analyzing comics in his book Système de la bande dessinée. The starting point is the notion of “iconic solidarity”, by which separate but interrelated images form a significant unity. The relations that rule this iconic solidarity are called the “arthrology”, governed by three fundamental operations: (a) Page layout as a result of gridding, or the distribution of the physical space; (b) Breakdown, or the division of the narrative content in panels; and (c) Braiding, or the interrelation of panels from a distance and not by narrative principles. All these operations create a delicate network in comics and any manipulation can alter it with negative results. A clear example can be found in Hergé’s The Seven Crystal Balls. It had a very eventful publication process: first as daily strips, then as album pages, and last as double pages à l’italienne, occupying the whole width of the two pages. The pages prepared for the album suffered notable alterations in the braiding of the panels with the change of page layout from single page to double page. In this paper we will analyze the paradigmatic and syntagmatic consequences of changes in the conception of the page.

Keywords: Groensteen, braiding, page layout, system of comics, Hergé

ÖZ 20. yüzyılın son yıllarında Belçikalı bilim adamı Thierry Groensteen Système de la bande dessinée başlıklı kitabında çizgi romanları çözümlemenin yeni bir yolunu geliştirmiştir. Çıkış noktası, ayrı ancak birbiriyle ilişkili imgeleri anlamlı bir birlik olarak ele alan “ikonik dayanışma” kavramıdır. Bu ikonik dayanışmayı yöneten, “artroloji” olarak adlandırılan ilişkiler üç temel işlem tarafından yönetilir: (a) Izgara oluşturmanın yani fiziksel uzamın dağılımının bir sonucu olarak sayfa düzeni; (b) Bölme yani anlatı içeriğinin panellere ayrılması; ve (c) Örme yani panellerin birbiriyle uzaktan ve anlatıma dayalı olmayan ilişkisi. Tüm bu işlemler çizgi romanlarda hassas bir ağ oluşturur ve herhangi bir değişiklik olumsuz sonuçlara yol açabilir. Apaçık bir örnek Hergé’nin The Seven Crystal Balls’unda bulunabilir. Çok olaylı bir yayın süreci olmuştur: önce günlük şeritler halinde, sonrasında albüm sayfaları biçiminde ve son olarak da iki sayfanın tüm genişliğini kaplayan çift à l’italienne (İtalyan usulü) sayfalar şeklinde. Tek sayfadan çift sayfaya geçilmesi ile, albüm için hazırlanan sayfalarda, panellerin örülme işleminde önemli değişiklikleri gerekli hale gelmiştir. Bu makalede, sayfa düzeninde yapılan değişiklikleri inceleyip değişikliklerin ortaya çıkardığı dizisel ve dizimsel sonuçlarını okurlara göstermeyi çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Groensteen, örme, sayfa düzeni, çizgi roman sistemi, Hergé