Malzeme Bilgisinin Ölçümüne Yönelik Lastik Plastik Teknolojisi Öğrencileri ile Yapılan Teknik Gezi Süreci ve Standartları


DEMİR GÜLDAL M. , BEKÖZ ÜLLEN N.

5.UluslararasıMeslek Yüksek Okulları Sempozyumu-UMYOS, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, vol.2, pp.163-168

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Prizren
  • Country: Kosova
  • Page Numbers: pp.163-168

Abstract

In recent years, at the educational process “structured model” was adopted. In this context, to learn by observing, applying and by experience is gaining importance. Also in Rubber Plastic Technologies Program training intermediate staff for polymer engineering sector, implementation and monitoring is very important. Under the program, students will have knowledge about polymer machining process, the structure of polymer materials and standard test methods. No matter what technical area, every technical staff should recognize the materials to work with very well. While giving basic materials knowledge to all technical personnel regardless of their field, the materials within their interest should be emphasized more. So as to know the materials better, students need practical information besides theoretical knowledge. Technical trips, the most important of extracurricular activities, are very important for this purpose. This study has been carried out with IU Vocational School of Technical Sciences Rubber and Plastics Technology Program students. The effects of a technical trip process under the program on material information and proposing the process standards have been identified.

 

Keywords: Technical Trip, Material Knowledge, Structured Model.

Son yıllarda eğitim-öğretim süreci içerisinde “yapılandırılmış model” benimsenmektedir. Modelin temelini; bilgilerin gözlemlenerek, uygulanarak ve yaşanarak öğrenilmesi oluşturmaktadır. Polimer sektörüne ara teknik eleman yetiştiren Lastik Plastik Teknolojileri Programında da uygulama ve gözlem oldukça önemlidir. Program kapsamında öğrenciler, polimer işleme süreçleri, polimer malzemelerin yapısı ve standart deney yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olurlar. Hangi teknik alan olursa olsun her teknik eleman çalıştığı malzemeleri çok iyi tanımalıdır. Temel malzeme bilgisi, alan gözetmeksizin tüm teknik elemanlara verilirken; teknik elemanlar ilgi alanlarına giren malzemeler üzerinde daha çok bilgi sahibi olurlar. Malzemeleri daha iyi tanımak için öğrencilerin teorik bilgi dışında pratik bilgiye de ihtiyacı vardır. Bu amaç için ders dışı etkinliklerden en önemlisi olan teknik geziler oldukça önemlidir. Bu çalışma; İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Lastik Plastik Teknolojisi Programı öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında yapılan bir teknik gezi sürecinin, malzeme bilgisi üzerine etkileri ve sürecin standartlarının önerilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknik Gezi, Malzeme Bilgisi, Yapılandırılmış Model.