Fokal Osteoporotik Kemik İliği Defekti: Olgu Sunumu


YILDIRIM M. S., tayşi m.

. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.62-66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)