Belkıs KÜMBETOĞLU, Sosyoloji ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, 2012, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.


Altundere E.

Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, no.107, pp.201-204, 2015 (Scopus)