BACTERIAL LEVELS IN MUCILAGE; SAMPLE CASE OF PRELIMINARY STUDY IN ISTANBUL PROVINCE, THE SEA OF MARMARA


Altuğ G. , Çiftçi Türetken P. S. , Çardak M., Öztaş M.

in: Ecology of the Marmara Sea: Formation and Interactions of Marine Mucilage, and Recommendations for Solutions, Prof. Dr. Muzaffer Şeker,Prof. Dr. İzzet Öztürk, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.137-154, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Bilimler Akademisi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.137-154
  • Editors: Prof. Dr. Muzaffer Şeker,Prof. Dr. İzzet Öztürk, Editor

Abstract

The metabolic responses of bacteria against environmental changes shape the processes that will affect the sustainability of the ecosystem. For this reason, associating the bacteria in mucilage with the dissolved carbohydrate levels is important in terms of establishing links for bacterial consumption with the accumulated organic matter. In this study, preliminary data of bacteriological analyzes of mucilage and seawater samples surrounding the mucilage taken from different points in the coastal areas of the Sea of Marmara Istanbul Province, between April-May 2021 are presented. In the mucilage samples, total heterotrophic aerobic bacteria (HAB) levels, determined by using the spread plate technique, recorded as 63x1012±1.6/ml on average and the highest HAB level as 74x1014±1.24/ml. Indicator bacteria indicating the presence of pathogenic bacteria found above the limit values in all samples. The mean total dissolved carbohydrate concentration in the mucilage and surrounding sea water recorded as 68±0.5 and 29.5±00.3 mg/L, respectively. Preliminary bacteriological data obtained were compared with our bacteriological data in mucilage observed in the Marmara Sea in 2007 and 2010, and the HAB levels detected higher in the mucilage sample than in sea water evaluated as bacterial affinity to the dense polysaccharide content in the mucilage. Our preliminary findings suggest that bacterial consumption of mucilage caused by accumulated/ slow degrading organic matter should be considered in conjunction with other components in the biomass.

Organik maddenin parçalanmasında önemli rolü olan bakteriler deniz ekosisteminin en önemli bileşenleridir. Bakterilerin çevresel değişikliklere verdikleri metabolik cevaplar ekosistemin sürdürülebilir kullanımını etkileyecek süreçleri belirlemektedir. Sağlıklı bir deniz ekosistemi sağlıklı bir mikroflora ile tanımlanabilmektedir. Bu nedenle müsilaj içinde yer alan bakterilerin ortamdaki çözünmüş karbonhidrat düzeyi ile ilişkilendirilmesi biriken organik maddenin bakteriyel tüketimine yönelik bağlantılar kurulması bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Nisan- Mayıs 2021 döneminde Marmara Denizi İstanbul ili kıyısal alanında farklı noktalardan alınan müsilaj ve müsilajı çevreleyen deniz suyu örneklerinde yapılan bakteriyolojik analizlerin ön verileri sunulmuştur. Yayma plak tekniği kullanılarak belirlenen toplam heterotrofik aerobik bakteri (HAB) düzeyi müsilaj örneklerinde ortalama olarak 63x1012± 1.6/ml iken, en yüksek HAB düzeyi 74x1014±1.24/ml olarak kaydedilmiştir. Patojen bakteri varlığına işaret eden indikatör bakteriler tüm örneklerde sınır değerlerin üzerinde bulunmuştur. Müsilaj ve çevresindeki deniz suyundan alınan örneklerde ortalama toplam çözünmüş karbonhidrat (TDC) düzeyi sırasıyla 68±0.5 ve 29.5 ±00.3 mg/L olarak kaydedilmiştir. Ön bakteriyolojik veriler 2007 ve 2010 yıllarında Marmara Denizi’nde gözlenen müsilajdan elde edilen bakteriyolojik verilerimizle karşılaştırılarak müsilaj örneğinde deniz suyundan daha yüksek tespit edilen heterotrofik bakteri seviyeleri, müsilajdaki yoğun polisakkarit içeriğine bakteriyel afinite olarak değerlendirilmiştir. Ön bulgularımız birikmiş/yavaş bozunan organik maddenin sebep olduğu müsilajın bakteriyel tüketiminin biyokütledeki diğer bileşenlerle birlikte ele alınmasının gerektiğini göstermektedir