Gagavuzya Ekonomisinde Ekonomik Yapı, Dış Ticaret ve Gelişme Sorunsalı


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri “Politik ve Ekonomik Boyut”, Prof.Dr.İlyas TOPSAKAL ve Doç.Dr. Sema AY, Editör, Ekin Yayınevi, İstanbul, ss.103-114, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Ekin Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.103-114
  • Editörler: Prof.Dr.İlyas TOPSAKAL ve Doç.Dr. Sema AY, Editör

Özet

Gagavuzlar, Moldova Cumhuriyetinde Gagavuzyeri özerk bölgesinde yaşamakta olan Türk kökenli ve Hristiyan inanışlı bir halktır. Burada bu çalışmada, Gagauzların ve dolayısıyla bu bağlamda Moldova Cumhuriyetine bağlı özerk devlet yapılanması olarak biçimlenen Gagavuzyeri’nin (Gagavuzya) ekonomik ve dış ticaret yapısı ve bu bağlamda ekonomik gelişme sorunları incelenecektir. Bu noktada ilk kısımda Gagauz toplumu ortaya konulacak, bunun ardından Gagauz toplumunun ekonomik yapıları ve dış ticaretleri incelenerek, ekonomik gelişme sorunları üzerinde durulacaktır.