A Political Psychological Analysis on Ethnic Conflicts and Peace Studies


Creative Commons License

Tugay B., Duran H.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.463-488, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17153/oguiibf.890202
  • Title of Journal : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.463-488

Abstract

George Santayana said, "Those who cannot remember the past are contemned to repeat it." However, parties of ethnic conflicts around the world show otherwise. So, those who remember the past and those who honor the past prepare the environment for the experienced traumas to create motivation and to strengthen the prejudices and stereotypes. These are increasingly established in societies that experience ethnic and intractable conflicts. In this context, formed emotions and behavioral patterns show continuity as a preparatory and also a consequence of ethnic conflicts. This study aims to deal with some emotional factors that predispose to this situation in the context of peace studies from a social constructivist perspective. The study is literature research aiming to eliminate an important deficiency in the field of international relations in our country in the point that emotion production is an area of evaluation as an international security paradigm.

George Santayana, (1905) “Geçmişi hatırlayamayanlar

onu tekrar etmeye mahkûmdur” demiştir. Ancak

dünyadaki etnik çatışmaların tarafları, aksini

göstermektedir. Nitekim, geçmişi hatırlayanlar ve

geçmişi onurlandıranlar, yaşanılan travmaların

motivasyon yaratmasına ve önyargı/klişelerin

güçlenmesine ortam hazırlamaktadır. Etnik ve müzmin

çatışmaları deneyimleyen toplumlarda bunlar giderek

yerleşik hale gelmektedir. Bu bağlamda oluşan duygular

ve davranış kalıpları, etnik çatışmaların hazırlayıcısı ve

neticesi olarak süreklilik göstermektedir. Çalışma, bu

duruma zemin hazırlayan birtakım duygusal etmenleri,

barış çalışmaları bağlamında ve sosyal inşacılık bakış

açısıyla ele almayı amaçlamaktadır. Çalışma, ülkemizde

uluslararası ilişkiler alanında, duygu üretiminin

uluslararası güvenlik paradigması olarak değerlendirme

alanı olduğu noktasında önemli bir eksikliği gidermeyi

hedefleyen literatür araştırmasıdır.