Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi


YILMAZ P., KURŞUN İ., DEMİR İ.

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2009, pp.231-241

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.231-241
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

As a result of having difficulties in evaluating of marble wastes, there are economical losses in source usage. While the recovery in West Europe and the United States of America is about 80%, in our country it is near 20%. it is important to support the marble researches in our developing country. In parallel with the development of marble sector, the amount of marble waste is increased. The wastes have differences according to production technology of the plant. These marble wastes can create additional value by being used in different areas of industry. In this research the availability of the marble wastes, which are happened in marble quarry and processing plant, are investigated. In addition to this, by investigating the standart values of the marble wastes used in the areas in question, the processes, which are needed to be implemented in usage of marble wastes, are given.
Türkiye'de hızlı nüfus artışına paralel tüketim atışı sınırlı hammadde kaynaklarının da azalmasıyla, mevcut kaynakların daha ekonomik kullanılabilirliğini beraberinde getirmiştir. Mermercilik sektöründe görülen gelişmelere bağlı olarak mermer artığı miktarında da büyük artışlar meydana gelmiştir. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde geri kazanım oranı %80'ler mertebesinde iken, Ülkemizde bu oranın % 20 civarlarında olduğu belirtilmektedir. Gelişmekte olan Ülkemizde mermer araştırmalarının desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. İşletmelerde kullanılan mermer üretim teknolojilerine bağlı olarak oluşan artıklar farklı niteliklere sahiptir. Söz konusu mermer artıklarının değişik endüstri alanlarında kullanılarak ek bir katma değer yaratılabilmesi mümkündür. Bu çalışmada mermer ocak ve işleme tesislerinde oluşan mermer artıklarının farklı sanayi kollarında değerlendirilebilirliği incelenmiştir. Bununla birlikte söz konusu alanlarda kullanılacak mermer artıklarında aranan standart değerler araştırılarak, mermer artıklarının değerlendirilmesinde kullanılagelen proseslere de bu çalışmada yer verilmiştir.