Force-Majeure as the Fact of Irresponsibility in Criminal Law


Çetinkaya M. B.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.489-514, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As the subject of criminal law, the offender may commit the act in the legal description under the effect of force majeure. In this manner force majeure is an effect which is irresistible and cannot be prevented and not raised from a will of offender or anyone else. The offender commits the act in the legal description by the force of this effect which is irresistible and cannot be previewed. His will is constrained at the same time. This effect may be raised from the reasons which is related to the offender or not related to him.

Force majeure is a civil law term and not used by criminal law often. The essentials of irresponsibility arising from force majeure is explained in different ways. In this study, the essentials of irresponsibility raised from force majeure and the conditions are examined.

Ceza hukukunun süjesi olarak fail suç tipinde gösterilen fiili bir mücbir sebebin etkisi altında işlemiş olabilir. Mücbir sebep bu anlamda failin kendisi ya da bir başka kişinin iradesinin ürünü olmayan önlenemez ve karşı konulamaz bir güçtür. Fail tipe uygun davranışını bu önlenemez ve karşı konulamaz gücün zorlaması ile iradesi tahdit edilmiş bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu etken failin şahsının dışında ortaya çıkabileceği gibi failin şahsına bağlı nedenlerle de ortaya çıkabilir.

Bir medeni hukuk kavramı olan “mücbir sebep” ceza hukukunun sıklıkla kullandığı bir mefhum değildir. Mücbir sebepten kaynaklanan sorumsuzluğun esası farklı şekillerde açıklanmaktadır. Bu çalışmada mücbir sebepten kaynaklı sorumsuzluğun hukuki niteliği ve şartları incelenmektedir.