Clinical evaluation of synthetic cannabinoid users A pilot study in emergency department


Creative Commons License

Yeniocak S., TÜRKMEN Z. , MERCAN S. , Koldaş M., BAVUNOĞLU I.

2nd Regional Meeting of TIAFT, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2016, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3

Abstract

We aimed to evaluate the clinical and biochemical status of synthetic cannabinoid use -related emergency department (ED) visits of patients in Haseki Training and Research Hospital retrospectively.

According to clinical evaluation, the most frequently affected systems were cardiovascular, renal, mental/behavioral, and hematological as well as whole body injured by trauma. It’s known that rhabdomyolysis and related renal failure, cardiac diseases, and respiratory defects cause permanent damages with severe prognosis. Variation of symptoms and diagnosis encountered among these patients are probably caused by the variable chemical structure of synthetic cannabinoids.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine sentetik kanabinoid kullanımı şüphesi ile getirilen  hastaların klinik ve biyokimyasal durumlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Klinik değerlendirmelere göre, en çok etkilenen sistemlerin travma ile yaralanma dışında tüm vücudun yanı sıra kardiyovasküler, böbrek tutulumu, zihinsel / davranışsal ve hematolojik olduğu belirlenmiştir. Rabdomiyoliz ve ilgili böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları ve solunumsal defektlerin ciddi prognozla kalıcı hasarlara neden olduğu bilinmektedir. Bu hastalar arasında görülen semptom ve teşhis varyasyonları muhtemelen sentetik kannabinoidlerin değişken kimyasal yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir.