Müzik Mecralarında Blokzinciri Tabanlı MerkeziyetsizDevrimin Ayak Sesleri: Dapp


Creative Commons License

Arvas İ. S.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2023, pp.161-172

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161-172
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Blokzinciri tabanlı yeni internet ağı olan Web 3.0, merkeziyetsiz ve devrimsel yapısıyla internete dair tüm pratikleri dönüştürmeye başlamıştır. Web 3.0’ın potansiyeli, finans sistemlerinden sosyal medyaya, sinemadan müziğe kadar tüm çevrimiçi uygulamalarda köklü bir değişimin habercisidir. 1880’lerde müziği taşınabilir hale getiren plaklardan sonra belki de müzisyen, dinleyici ve telif ilişkilerindeki en köklü değişim blokzinciriyle olacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, blokzinciri tabanlı merkeziyetsiz internetin, müzik mecralarını nasıl dönüştüreceğini tartışmaktır. Bu tartışma Web 3.0’daki müzik uygulamalarının Web 2.0’daki Spotify, Apple Music ve YouTube Music’den farklarının ne olacağı konusu etrafındadır. Bu bağlamda blokzincirinin kabiliyetlerinin müzisyen, dinleyici ve telif ilişkisine nasıl katkıda bulunabileceği çalışmanın bir diğer amacıdır. Web 2.0 tabanlı uygulamalar incelenirken araştırma yöntemi olarak literatür taramasına başvurulmuştur. Bu çalışmanın en önemli bulgusu, blokzinciri tabanlı dijital müzik uygulamalarının Web 2.0’daki türdeşlerine kıyasla oldukça avantajlı özelliklerinin bulunmasıdır. Blokzinciri tabanlı merkeziyetsiz uygulamalar, kb/sn bazında daha hızlı alt yapıya sahip, sanatçıların ücret ödemeden eserlerini yayınladıkları, dinleyicilerden elde edecekleri geliri bir aracı kurum olmadan doğrudan alabildikleri mecralardır. Bu noktadaki en büyük problem, artık gelenekselleşmeye başlayan ve arkasında büyük sermayelerin bulunduğu Web 2.0 tabanlı uygulamaların tepkileridir. Günümüzde milyonlarca kullanıcısı olan bu uygulamaların yok olmamak için ya blokzinciri tabanlı olacak şekilde kendilerini güncellemeleri ya da Web 3.0 ağında inşa edilen merkeziyetsiz uygulamaların genel kabul görmemesi için engelleyici hamleler yapmaları beklenmelidir.