Marranolar ve Dini İnançları


Creative Commons License

Salihoğlu M.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.49, pp.105-115, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.105-115

Abstract

When Catholic rule was re-established in Spain in 15th century, Muslims and Jews 
of Spain were forced to make a choice between to embrace Catholic faith or to leave 
the  country.  Some  of  the  Jews  of  Spain  sincerely  converted  to  Catholicism  while  the 
others considered the conversion as a temporary solution for difficulties they were facing 
and  pretended  to  be  Catholics.  Those  who  maintained  Jewish  beliefs  and  practices 
clandestinely, despite their formal conversion to Christianity, were called Marranos.
With the inauguration of the Spanish Inquisition, Marranos faced a serious prosecution. 
After the expulsion of Jews from Spain in 1492, a new phase of assimilation started for 
Marranos. This article aims to study emergence, historical development and basic beliefs 
of Marranos.
 
Key Words: Marrano, Jew, Catholic Church, Spain, Inquisition
15. yüzyılda İspanya’da Katolik hakimiyeti yeniden tesis edilince, İspanya’nın Müslüman ve Yahudi sakinleri Katolikliği kabul etmek veya göç etmek arasında tercih yapmak 
zorunda bırakılmıştır. İspanya Yahudilerinin bir kısmı samimi olarak Katolikliği kabul 
ederken bir kısmı vaftiz olmayı, karşılaştıkları sorunlara geçici bir çözüm olarak görmüşlerdir. Katolikliğe geçtiği halde, Yahudi inanç ve pratiklerini devam ettirenler, biraz 
da aşağılayıcı bir tavırla, Marrano olarak isimlendirilmiştir.
İspanya’da  engizisyonun  kurulması  ile  Marranolar  ciddi  bir  kovuşturma  ile  karşı 
karşıya kalmışlardır. 1492’de Yahudilerin İspanya’dan sürülmesi ile Yahudilik ile bağ-ları kesilen Marranolar, zamanla Katolik kültürün içinde asimile olmuşlardır. Bu makale 
Marranoların ortaya çıkışını, tarihi gelişimini ve temel inançlarını incelemeyi hedeflemektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Marrano, Yahudi, Katolik Kilise, İspanya, Engizisyon