Kentsel Dönüşümün Kent Peyzajına Etkisi: Sulukule Örneği


KART AKTAŞ N. , ALP M. A.

ISEM 2014 II. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adıyaman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

Cities, variouspolicydecisionsbecause of thenaturalprocesses, populationgrowth, changes in socioeconomicstructure, developments of tecnology, getchanged. Inourcountry, since 1990s, urban renewal had enteredtheagendum of the urban planninganditspurposetomakethecitiesmoreliveable, toensuresocialentegration, andfortheareaslosttheecologicalbalanceandnaturestructureestablishthebalanceagain. However; because of thesomefactors, urban reneawalcan’tgetverygoodresultsallthe time. Inthisstudy, Sulukulelocated in Fatih districtandone of theoldestsettlements of İstanbul selected as studyareaandtheregion’slandscapestructureandsocioeconomicchangesinvestigated. Inthiscontext, firstly, literatureresearchrelatedthefieldwasdone, reconstruction plan forprotectandSulukulereneawalareaconceptdesignwereobtainedandsurveystudywas done surroundthestudyareaSulukule. As a result of thisstudy, withthereconstruction plan forprotectandtheprojectdeterminedincrease of thestructurerates, reduce of greenspaceamountandthechange of identitylived in thisregion. Inaddition, localsexpectationsandsatisfactionshavebeenidentifiedwiththesurvey.

Kentler, doğal süreçler, nüfus artışı, sosyoekonomik yapıdaki değişimler, teknoloji alanındaki gelişimler, çeşitli politik kararlar sebebiyle değişime uğramaktadırlar. Ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren kent planlamanın gündemine girmiş olan “Kentsel Dönüşüm” ün amacı kentleri daha yaşanabilir kılmak, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, çevre yapısının bozulduğu ve ekolojik dengenin kaybolduğu alanlarda bu dengenin kurulmasını sağlamayı hedeflemek olmuştur. Ancak; çeşitli faktörlerin etkisiyle kentsel dönüşüm her zaman çok başarılı sonuçlar elde edememiştir. Bu çalışma kapsamında İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan, İstanbul’un en eski yerleşimlerinden biri olan Sulukule çalışma alanı olarak seçilmiş ve bölgenin peyzaj yapısı ile birlikte sosyoekonomik yapısında meydana gelen değişimler incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle alan ile ilgili literatür araştırması yapılmış, bölgeye ait koruma amaçlı imar planı ve Sulukule yenileme alanı avan projesi elde edilmiş ve Sulukule ve çevresinde anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda; koruma amaçlı imar planı ve yapılan proje ile bölgedeki yapı oranlarının arttığı, yeşil alan miktarlarının azaldığı ve bölgede büyük bir kimlik değişiminin yaşandığı belirlenmiştir. Ayrıca yapılan anket çalışması ile bölge halkının beklentileri ve memnuniyetleri saptanmıştır.