İznik Çini Fırınları Kazı Buluntularından Çini ÖrneklerinDeğerlendirilmesi / Evaluation of Iznik Tiles Examples from Iznik Tile Excavation


Creative Commons License

Demirsar Arlı V. B.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, pp.578-594, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract