The Effect of Two Dıfferent Feedıng Methods on Preventıng Ventılator Assocıated Pneumonıa in Paedıatrıc Intensıve Care Unıts


Sönmez Düzkaya D. , YILDIZ S.

7th. Word Congress on PediatricİntensiveCareand Critical Care. XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye