Why to Involve Teachers in the Process of Language Curriculum Development


CİNCİOĞLU A.

TURKOPHONE, vol.1, no.1, pp.26-39, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : TURKOPHONE
  • Page Numbers: pp.26-39

Abstract

One of the prerequisites of language curriculum development process is to enable the active participation of 
teachers as the primary stakeholders in all the stages. Being the practitioners, teachers are the ones who 
transmit theory into practice, which necessitates them to be in the decision-making process of language 
curriculum development. The aim of this studyis to emphasize the prominence of the contribution of teachers to 
curriculum development process and discuss the roles and responsibilities of teachers in pertinent to each step 
while designing curriculum. To this end, first the definition of „curriculum? will be clarified, differentiating its 
meaning, then the steps to be taken while designing language curriculum will be presented. The article will go 
on with the discussion of what is expected from classroom teachers in the studies of a school?s curriculum. In the 
concluding part, why to involve teachers in language curriculum development process will be justified.
Key words: Curriculum development, teachers? roles in curriculum development process, stakeholders in 
curriculum development, decision-making mechanisms, organizational structure, collaboration in language teaching.
Yabancı dil müfredat geliştirme sürecinin olmazsa olmazlarından biri temel paydaşlar olarak öğretmenlerin tüm 
basamaklarda etkin katılımının sağlanmasıdır. Öğretmenler aynı zamanda uygulayıcılar oldukları için kuramı 
uygulamaya dönüştüren kişilerdir ki bu da onların yabancı dil müfredat geliştirme sürecinin karar verme 
aşamasında olmalarını gerektirir. Bu çalışmanın amacı müfredat geliştirme sürecinde öğretmenlerin katkılarının 
önemini vurgulamak ve müfredat tasarlanırken her bir basamakta öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının 
neler olduğunu tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle “müfredat” tanımları anlamları ayrıştırılarak 
açıklanacak, dil müfredatı tasarlanırken izlenen basamaklar sunulacak. Makale bir okul müfredatı 
çalışmalarında derse giren öğretmenden neler beklendiğine yönelik tartışma ile devam edecektir. Sonuç 
bölümünde öğretmenlerin neden dil müfredatı geliştirme sürecinde olması gerektiği gerekçelendirilecektir.
Anahtar sözcükler: Müfredat geliştirme, müfredat geliştirme sürecinde öğretmenin rolleri, müfredat 
geliştirmede paydaşlar, karar verme mekanizmaları, kurumsal yapı, yabancı dil öğretiminde işbirliği.