Comparison Of Periodic-Review Inventory Control Policies In A Serial Supply Chain


Creative Commons License

KABADAYI N. , KESKİNTÜRK T.

ALPHANUMERİC JOURNAL, vol.3, no.2, pp.1-8, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : ALPHANUMERİC JOURNAL
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

Supply chain management provides customers with the right product or service at a reasonable price, in the right place, at the right time, and with the best quality possible, thus increasing customer satisfaction. The inventory is held at the multiple sites in a supply chain. Effective and efficient management of inventory in the supply chain process has a significant impact on improving the ultimate customer service provided to the customer. Reducing inventory cost, which is a major part of total supply chain costs, will help provide products or services at a better price. This study aims to compare (R, S) and (R, S, Qmin) inventory control policies in a serial supply chain. We develop a simulation based genetic algorithm (GA) in order to find the optimal numerical "S" value that minimizes the total supply chain cost (TSCC) and compare our results between two methods.

Tedarik zinciri yönetimi, doğru ürün veya hizmetlerin mümkün olan en iyi kalitede, doğru zamanda, doğru yerde ve uygun fiyatlı olarak müşterilere sunulmasını sağlamakta ve bu sayede müşteri tatmininin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Tedarik zinciri içerisinde farklı kademelerde stok bulundurulmaktadır. Tedarik zinciri sürecinde etkili ve etkin bir stok yönetimi, müşterilere sunulan hizmetleri iyileştirilmesini sağlamaktadır. Tedarik zinciri maliyetlerinin içerisinde önemli bir paya sahip olan stok maliyetlerinin azaltılması ürün veya hizmetlerin daha uygun fiyatlarla müşterilere sunulmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada seri tedarik zincirinde, (R,S) ve (R, S, Qmin) stok kontrol politikalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu stok kontrol yöntemleri uygulandığında, toplam tedarik zinciri maliyetlerinin minimize edilmesini sağlayan “S” değerinin optimal değerini bulabilmek için simülasyon temelli genetik algoritma (GA) kullanılmış ve iki stok kontrol politikasının uygulanmasının sonuçları karşılaştırılmıştır.