Görüntü işleme modelinin harırlanması ve Wavelet (Dalgacık) yöntemi kullanılarak bir görüntü işleme uygulaması


Akıncı Ç., ALP H. , ALBORA A. M.

6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.158-164

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158-164

Abstract

Nowadays compressing in image based picture processing has been generally performed with wavelet
transform. The wavelet theory is a modern technique to make image render. With Wavelet output data vertical,
horizontal and diagonal elements can be not only evaluated at the same time and a modal but also acquired in
an available profile. In this paper using wavelet theory has done Wavelet methods image processing application.
With this study image-missing occurring various reasons has been tried to gain with applied method. In addition
image has been provided to regain by using discrete and inverse wavelet transform. Using matlab program has
performed the method.
Günümüzde görüntü tabanlı resim işlemede sıkıştırma genellikle Wavelet dönüşümüyle
yapılmaktadır. Wavelet yöntemi görüntünün en uygun hale getirilmesi için modern bir
görüntü işleme tekniğidir. Wavelet çıkış verisi ile düşey yatay ve diagonal unsurları aynı anda
değerlendirebilir ve bir model uygun bir kesitte elde edilebilir. Bu çalışmada Wavelet
(Dalgacık) yöntemi kullanılarak bir görüntü işleme uygulaması yapılmıştır. Yapılan çalışmada
çeşitli sebeplerle oluşan görüntü kayıpları, uygulanan yöntem ile yeniden kazanılmaya
çalışılmıştır. Ayrıca ayrık ve ters ayrık dalgacık dönüşümü kullanılarak görüntünün yeniden
kazanılması sağlanmıştır. Yöntem MATLAB programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.