The Importance Of Holistic Approach and the Relation of Meaning and Context for Understanding Quran


BULADI K.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.21, pp.27-58, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.27-58

Abstract

The main theme of Qur’an, is human,his guidiance and education.He is sent to ensure the happiness of mankind in the world and hereafter.That is why, Qur’an wishes to be read and considered in a serious way.

There is no doubt that the holy text of Qur’an has been the source of inspiration to all movement of ideas.Understanding the Qur’an,which is qualified God’s promise of protection until the Day of Judgement,is firstly one of the important tasks of those who deal with it.Qur’an considers man as a whole.Obligations and responsibilities are given to that kind of structure.For that reason the necessity of evaluating the explanations and principles put forward by the Qur’an in integrity is clear.

A beter understanding of a message that is contained in a verse, may be possible by taking into consideration the context of the other verses.It should also be noted that; the phenomenon of interpretation by disconnecting the words from their context, causes semantic restriction.

Makalede, Kur’ân’ın temel konusunun insanın hidayeti ve eğitimi olduğuna işaret edilmiş, onun, insanlığın dünya ve âhiret saadetini temin etmek için gönderildiğine dikkat çekilmiştir. Kur’ân’ın, kendisinin okunmasını ve üzerinde ciddi olarak düşünülmesini istediğine vurgu yapılmıştır.

Kur’ân metninin, bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağı olduğuna temas edilmiş, böyle mükemmel ve kıyâmete kadar Allah tarafından koruma vaadi ile nitelenen Kur’ân’ı anlamanın, öncelikle ona muhatap olanların en önemli görevlerinden biri olduğuna değinilmiştir. Kur’ân’ın, insanı bir bütün olarak ele aldığı, mükellefiyet ve sorumluluğun böylesi bir yapıya yöneltilmiş olduğu üzerinde durulmuştur. Kur’ân’ın açıklamalarının ve ortaya koyduğu ilkelerinin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği üzerine atıfta bulunulmuştur.

Bir âyetin ihtiva ettiği mesajın daha iyi anlaşılabilmesi, onun diğer âyetlerle olan bağlamı göz önüne alınarak mümkün olabileceğine dikkat çekilen makalede, lafızların bağlamlarından koparılarak yorumlanması olgusunun, Kur’ân’ın bütünlüğü içerisinde anlam daralmasına zemin hazırladığına işaret edilmiştir. Sibak ve siyak ilişkisine değinilen makalede, müşahhas örnekler verilerek mesele açıklanmaya çalışılmıştır.