Bulaşıcı Keçiciğer Ağrısı etkeni Mycoplasma capricolum subs. capripneumoniae’nin (MCCP) PCR ve restriksiyon enzim analizi ile saptanması.


UYSAL BACA A., BAĞCIGİL A. F. , Nicholas R.

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye