Feast Traditons in Village “Ezerche” of Razgrad


Ferhatoğlu F.

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 September - 01 October 2018, no.23, pp.315-325

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.315-325
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Ezerçe is the third biggest village with 2020 inhabitants (mostly Turks) of Tsar Kaloyan (Torlak) district of Razgrad province in Deliorman region. 95% of the population is Turkish and only a few Bulgarian families (40 people) live in the village. People earn their livelihood by dealing with agriculture (23,000 acres of agricultural land) or by working in factories. Although in village there is a shoe factory where 200 women are working in and there are 2 dairy farms, young population usually migrate to European countries such as England and Germany for working. The first school in which only men were educated in the village was opened in 1863 at the home of two Bulgarian brothers and the Turkish school was opened in 1915. In 1959, Turkish and Bulgarian schools were merged. The school moved to its current building in 1979 and provides education until the 8th grade. Due to the seasonal migration and the low birth rate, the number of students in the school has declined considerably in the last decade and each year only one class can be opened. It is observed that although the population above the middle age in the village was grown up during communism period, they speak with a different dialect of Turkish that using in region and have preserved the customs of Turkish culture. The spoken language is differentiated phonetically and lexically from the Turkish dialects that spoken in other villages in the region. In the past the important wrestlers such as Koca Yusuf, Filiz Nurullah Ezerçeli Ergeleci İbrahim ve Torlaklı Deli Hafız lived in Deliorman and Ezerçe is a place where our athletic wrestling is still taking place today. Within the scope of Bursa Mudanya Youth Services and Sports District Directorate project, every year Ezerçe Oil Wrestling event is organized.

Due to the fact that nearly the whole population of the village was composed of Turks, due to the economic situation and social conditions they couldn’t go to school or only go to primary school in communism period, they had prevented from being subjected to cultural assimilation. Thus Turkish customs, traditions and language are preserved. In this paper, it is aimed to give information about the Turkish traditions of village Ezerçe during the feast day that preserved from the past to present.

Key words: Ezerche, Deliorman, Feast, Traditions, customs

Ezerçe, Deliorman bölgesinde yer alan Razgrad ilinin Tsar Kaloyan (Torlak) ilçesine bağlı 2020 nüfuslu bir Türk köyüdür. Razgrad’ın en büyük 3. köyüdür. Köyün %95’i Türk olup köyde sadece birkaç Bulgar aile (40 kişi) yaşamaktadır. Halk geçimini tarımla uğraşarak (23 bin dönüm tarım arazisi) veya fabrikalarda çalışarak kazanmaktadır. Köyün girişinde 200 kadının çalıştığı bir ayakkabı fabrikası ve 2 mandıra bulunmasına rağmen genellikle genç nüfus çalışmak üzere İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine göç etmektedir. Köyde sadece erkeklerin eğitim gördüğü ilk mahalle okulu iki Bulgar kardeşin evinde 1863’te, Türk okulu ise 1915’te açılmıştır. 1959 yılında Türk ve Bulgar okulları birleşmiştir. 1979 yılında şimdiki binasına taşınan okul 8. Sınıfa kadar eğitim vermektedir. Mevsimsel göçlerin yaşanması ve doğum oranının düşüklüğünden dolayı okuldaki öğrencisi sayısı son on yılda oldukça azalmış ve her sene birer sınıf ancak açılabilmektedir. 

Köyde kalan orta yaşın üstündeki nüfusun komünizm döneminde yetişmelerine rağmen Türkçenin köye özgü bir ağzını konuştukları ve Türk kültürüne ait öğeleri korudukları gözlemlenmektedir. Konuşulan ağız bölgedeki diğer köylerdeki Türkçe ağızlardan fonetik ve leksikolojik açıdan ayrılmaktadır. Deliorman, tarih içerisinde Koca Yusuf, Filiz Nurullah Ezerçeli Ergeleci İbrahim ve Torlaklı Deli Hafız gibi önemli pehlivanlar çıkarmış bir bölge olup Ezerçe köyü ata sporumuz olan yağlı güreşin günümüzde de müsabakalarının yapıldığı bir yerdir. Bursa Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü projesi kapsamında her yıl Ezerçe Yağlı Güreşleri etkinliği düzenlenmektedir. 

Köyün tamamına yakının Türklerden oluşması, ekonomik durum ve sosyal şartlar nedeniyle komünizm döneminde zorunlu eğitiminden kısmen uzak kalmaları kültürel asimilasyona uğramalarını engellemiştir. Böylece adetler, gelenek görenekler ve dil korunmuştur. Köyde yaşayan adetlerin başında dini bayramlarda yapılanlar gösterilebilir. Bu bildiride Arefe gününden başlayarak bayram süresince Ezerçe’de yaşayan Türklerin sac kokutma, somun dağıtma, kabir ziyareti ve yemek gibi geçmişten günümüze kadar korudukları bayram adetleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ezerçe, Deliorman, bayram, adet, gelenek ve görenekler