LGBTİ Bireylerin Cinsel ve Ruhsal Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi


BOYACIOĞLU N. E. , DİNÇ H. , Şahin A. B. , ÖZCAN N.

1. LGBTI Ruh Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2015, cilt.1, ss.1

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Amaç. LGBTİ bireyler ruhsal ve cinsel yönden pek çok sağlık sorunu yaşamasına rağmen, sağlık profesyonelleri tarafından görmezden gelinmektedir (Knight ve ark. 2014; Greene ve ark. 2015). Bu çalışma LGBTİ bireylerin cinsel ve ruhsal sağlık sorunlarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntem. Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel ve kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak 210 LGBTİ birey ve 226 heteroseksüel birey ile gerçekleştirilmiştir. Veriler cinsel sağlığı belirlemeye yönelik soru formu ve Genel Sağlık Anketi-12 aracılığı ile online olarak Ağustos- Ekim tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde Spss-20 paket programı aracılığı ile yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, karşılaştırmalı gruplarda bağımsız t testi, ve Spearman ve Pearson’s korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular. Çalışmada LBGTİ bireylerin kontrol grubuna göre daha fazla para veya madde karşılığında cinsel ilişkiye girdiği ve cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip olduğu, şiddete maruz kaldığı, cinsel yaşamla ilgili sorun yaşadığı ancak sorun yaşayanların daha az oranda yardım aradığı belirlenmiştir. Bununla birlikte Genel Sağlık Anketi toplam puanı açısından gruplararasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Sonuç. Heteroseksüel bireylere kıyasla LGBTİ bireylerin daha fazla cinsel sağlık sorunlarına maruz kaldığı bulundu. Ruhsal sağlık açısından gruplar arasında fark olmadığı belirlendi.

Kaynaklar:
1. Greene, G. J., Fisher, K. A., Kuper, L., Andrews, R., & Mustanski
, B. (2015). “Is This Normal? Is This Not Normal? There Is No Set Example”: Sexual Health Intervention Preferences of LGBTİ Youth in Romantic Relationships. Sexuality Research and Social Policy, 12(1), 1-14.

2. Knight, R. E., Shoveller, J. A., Carson, A. M., & Contreras-Whitney, J. G. (2014). Examining clinicians’ experiences providing sexual health services for LGBTİQ youth: considering social and structural determinants of health in clinical practice. Health Education Research, 29(4), 662-670.