Hastanelerde el antiseptiği olarak kullanılan Klorheksidin glukonat’ın Gram negatif çomak şeklindeki bakterilere karşı etkinliğinin araştırılması


NAKİPOĞLU Y. , Gürler N., Gürler B.

29. ANKEM, İzmir, Turkey, vol.29, no.1, pp.59

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 29
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59

Abstract

Yok

Klorheksidin glukonat (Kg) bir katyonik bisguaniddir, bakterilerde hücre duvarını yıkar ve sitoplazmada presipitasyona yol açar, el ve cilt antisepsisinde yaygın olarak kullanılan bir antiseptiktir.

Gereç ve Yöntem

Suşlar: Çalışmamızda çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 120 Gram negatif çomak şeklindeki bakteri suşları ve üç standart suş kullanılmıştır.

Kg: %20’lik Kg preparatı Deren İlaç’tan temin edilmiştir.

Kg-Müller Hinton Agar besiyeri (Kg-MHA): Kg’ın iki kat azalan  konsantrasyonları  (16-0.031 µg/m) MHA besiyerlerinde hazırlanmıştır. 

Yöntem: Clinical Laboratory Standart Institiute (CLSI)’ın Agar Dilüsyon yöntemine uyularak deney uygulanmıştır.  Suşların 24 saatlik kültüründen  Kg-MHA besiyerine 104-105 cfu olacak şekilde nokta ekim yapılmıştır. Ekim yapılan besiyerleri 35-37 °C – bir gece inkübe edilmiştir. Üremenin olmadığı en düşük Kg konsantrasyonu Minimal İnhibitör Konsantrasyonu (MİK) olarak kabul edilmiştir. Tüm deneylerde klinik suşlar ile standart suşlar birlikte tekrarlanmıştır. Antiseptik MİK değerinin iki kattan daha fazla yükselmesi antiseptik duyarlılığında bir azalma olduğu  kabul edilmiştir.  Bu azalmayı belirlemek için klinik suşlar iki grupta değerlendirilmiştir.Birinci grupta klinik Escherichia coli  ve Klebsiella spp. suşları ile standart E.coli suşları (Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli K12), ikinci grupta ise klinik Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. suşları ile P.aeruginosa NCTC 6749 suşun Kg’ın MİK değerleri karşılaştırlmıştır.