Investigation of streptococcus in oral flora in forensic science


Creative Commons License

Bozaslan B. S. , ÇAKAN H. , ÇEVİK F. E.

7th European Academy of Forensic Science Conference, Prag, Czech Republic, 6 - 11 September 2015, pp.399

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Prag
  • Country: Czech Republic
  • Page Numbers: pp.399

Abstract

Crime scene investigation and evidences that is obtained from crime scene investigation are, important part of crime investigation in forensic science. This evidence are sometimes visible and macroscopic level or sometimes invisible and microscobic level. Forensic Microbiology which is mentioned about existence of this microscobic evidences and is a new field in forensic science; comes into question in terms of defining of microorganisms withthe aim of protected innocents and defined guilty at the result of changing social life. Studies in recent year detection of bacterial communities on human body surface that will come a new aspect for forensic science is displayed. Today forensic microbiology in common with developing technology is not static and it starts be in all field of crime. One of them is forensic dentistry that investigate physical and
biological properties of bite mark. Saliva that contaminated during contact with mouth is another important biological evidence. It is possible to come across saliva on a lot of evidence and object, in crime scene investigation, at bite marks of victim or suspect in criminal case. Saliva that include various microorganisms and is secretioned in oral cavity and control to pH of stage is a spesific body fluid. One of these microorganisms
is streptococcus. Streptococus that is source of both teeth decay and other disease is an important bacterial factor. In this study; streptococcus that be in oral microflora will be defined and this streptococcus and other streptococcus that be on bitten object will be compared for detecting this organisms are used or not used for forensic identification is aimed. Therefore; Selecting 50 sample is aimed for this study. This sample are incubated
that cultured in terms of microbiological, at blood agar, chocolate agar, endo agar medium that are selective medium for streptococcus. Then bitting some objects (apple, chocolate and cigarette etc.) to 50 persons will be requested and sterile swabs will be received on this bite marks. This swabs will be applied previous some process. If first group is control, other group is test group; data of control and test group will be  compared.

Suç mahalli soruşturmasından elde edilen olay yeri incelemesi ve kanıtlar, adli bilimlerde suç soruşturmasının önemli bir parçasıdır. Bu kanıt bazen görünür ve makroskopik düzeyde veya bazen görünmez yani mikroskobik düzeydedir. Bu mikroskobik kanıtların varlığından bahseden ve adli bilimlerde yeni bir alan olan Adli Mikrobiyoloji; Mikroorganizmaların amacı değişen sosyal hayatın bir getirisi olarak masum insanların korunması ve suçlu kişilerin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, insan vücudunun yüzeyinde, adli bilimler için yeni bir yön oluşturacak olan bakteriyel toplulukların belirlenebildiği görülmektedir. Günümüzde gelişmekte olan teknolojilerle birlikte adli mikrobiyoloji statik değildir ve her türlü suç alanında başvurulan bir branştır. Bunlardan biri fiziksel diğeri biyolojik özellikleri olan ısırık izinin önemli olduğu adli diş hekimliği araştırmalarıdır.
Ağız teması ile gerçekleşen kontamine olan tükürük diğer önemli biyolojik kanıtltr. Suç mahalli soruşturmasında, mağdurun ısırıklarında veya ceza davasında şüpheli olarak birçok kanıt ve nesne üzerinde tükürük ile karşılaşmak mümkündür. Çeşitli mikroorganizmaları içeren ve ağız boşluğunda salgılanan ve ortamın pH'sının kontrol edildiği tükürük, spesifik bir vücut sıvısıdır. Bu mikroorganizmalardan biri
Streptococcus. Diş çürüklerinin ve diğer hastalığın kaynağı olan streptokok, önemli bir bakteriyel faktördür. Bu çalışmada; Oral mikroflorada yer alan streptokoklar tanımlanacak ve bu streptococcus ve ısırılan nesne üzerinde bulunan diğer streptokoklar, bu organizmaların kullanılmasında veya adli tanımlama için kullanılmadığının saptanması için karşılaştırılacaktır. Bu nedenle; Bu çalışma için 50 örnek seçilmesi amaçlanmıştır. Bu örnekler inkübe edilerek, streptococcus için seçici bir ortam olan mikrobiyolojik, kanlı agar, çikolata agar, endo agar besiyerinde kültürlenmiştir. Daha sonra bazı nesneler (elma, çikolata ve sigara vb.) 50 kişiye ısırılır ve bu ısırık izlerine steril swaplarla örneklem alınacaktır. Bu swablara önceki işlemler uygulanacak. Birinci grup kontrol, diğer grup test grubudur; Kontrol ve test grubu verileri birbiriyle karşılaştırılacaktır.