“Gökkuşağı Alabalık Yavrularında Görülen Furunkulozis Hastalığı Üzerinde Bir Çalışma”.


TİMUR G. , KARATAŞ S. , AKAYLI T.

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün, Derg.,, ss.461-467, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 1999
  • Dergi Adı: İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün, Derg.,
  • Sayfa Sayıları: ss.461-467

Özet

Bu çalışmada Fakültemiz Sapanca Alabalık Ünitesindeki yavru (2-3 aylık) alabalıklarda ağır kayıplara neden olan hastalık etkeninin Aeromonas salmonicida adı verilen bir balık patojeni olduğu tespit edilmiştir. Hasta yavru balıklarda rengin koyulaşması ve ani ölümden başka bir klinikopatolojik bulgu tespit edilememiştir. İzole edilen bakteri biyokimyasal testlere tabi tutulmuştur. Histopatolojik olarak, karaciğer hücrelerinde nekroz ve yaygın hemoraji, böbreklerde üriner dokuda nekroz yanısıra böbrek ve dalaktaki hemapoetik dokuda nekroz ve boşalma görülmektedir.

Hasta balıklara uygulanan sulfanamid tedavisiyle hastalık kontrol altına alınmıştır.

In this study, the heavy losses of very young fish (2-3 months old) caused by the bacterium Aeromonas salmonicida in a cultured population of rainbow trout in Sapanca. Affected young fish showed only darkening of the skin and sudden death as clinico-pathological features. The isolated bacterium was characterized biochemically. Histopathologically, there is necrosis of liver paranchyma and diffused haemorrhagie, massive depletion and necrosis of haemopoietic elements in spleen and kidney. The disease is controlled by treatment with sulphanamides.