Erzurum - Kayakla Atlama Kuleleri and Pistleri Heyelanı, 7 Temmuz 2014 (Ski Jumping Towers and Runways Landslide in Erzurum, 7 July 2014)


ERTEK T. A., Elbaşı E., BULUT İ.

GEOMED-2016, 4th International Geography Semposium (4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu), Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, vol.1, no.4, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In general, landslides, in slope, the rock, soil or debris down the slope, under the influence of gravity is moving in the direction of the slipe slope. Each year, many people lose their lives due to landslides and excess material damage is seen. Among the causes of landslides, such as excessive rains, earthquakes, volcanic activity and anthropogenic influences or a combination of these effects can be shown. According to USGS, landslides are due only come close to $ 2 billion in property damage occur each year in the United States.

The study area is located in Erzurum Plain is on Kiremitlik hill. The ski jumping ramps and runways were built on Kiremitlik hill with $ 67 million budget in 2011 for the 25th Winter Universiade. Two landslides were occurred on slope of jumping ramps and runways in 7 July 2014 and 15 July 2015. In the first landslide ski jumping complex and facilities where the towers are completely unusable. The natural and antropogenic cause of this landslide has tried to present by this study. It was utilized in previous studies, reports and satellite images in this study. There's an ongoing lawsuit case relating to the region and therefore are factors that restrict the field of research to be closed to visitors.

Kiremitliktepe is an anticline structure is limited to the north and south with the faults. In addition, this anticline is fragmented with active faults. Pliocene geological formation which was named Gelinkaya Formation (tuffs and basalt blocks) overlying Quaternary alluvium constitutes Kiremitlik Hill. Erzurum Ski Jumping Towers and Runways Landslide occurred in slipping into suitable geological structure and erroneous engineering applications result. Prior to the construction of the area by examining satellite images have also proved to be an old landslide area. Where the loose material and buildings built on the northeast slope in motion the taking no precautions have triggered this landslide. Loads should be removed and left in its natural state on this slope. Otherwise, it is inevitable new landslides again and again.  

Key words: Landslide, antropogenic slope slipe, ski jumping ramps, winter sports, Erzurum.

Heyelan, genel olarak, bir yamaçtaki kaya, toprak veya molozların yamaç aşağı, eğimin doğrultusunda gravitenin etkisinde hareket etmesidir. Her yıl çok sayıda insan heyelan sebebiyle hayatını kaybetmekte ve fazla miktarda maddi zarar görülmektedir. Heyelanların sebepleri arasında aşırı yağış, deprem, volkanik aktivite ve antropojenik etkiler veya bu etkilerin kombinasyonları gösterilebilir. Heyelanlar sebebiyle sadece ABD’de her yıl 2 milyar Dolar’a yakın maddi zarar meydana gelmektedir (USGS, 2010).

Çalışma sahası, Erzurum Ovasında yer alan Kiremitlik Tepe’dir. Kiremitlik Tepe üzerine 67 milyon $ bütçe ile 2011’de inşa edilen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları atlama rampaları ve pistlerindeki yamaçta 7 Temmuz 2014 ve 15 Temmuz 2015 tarihlerinde iki heyelan meydana gelmiştir. İlk heyelan sonucunda atlama rampaları ve kulelerinin bulunduğu tesis tamamıyla kullanılamaz hale gelmiştir. Çalışmada bu heyelanın doğal ve antropojenik nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada geçmiş çalışmalardan, raporlardan ve uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Bölge ile ilgili devam eden bir davanın bulunması ve bu nedenle sahanın ziyarete kapalı olması araştırmayı kısıtlayan etkenlerdir.

Kiremitlik Tepe, bir antiklinal yapısında olup kuzeyi ve güneyi faylarla sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu antiklinal aktif faylarla parçalanmış durumdadır. Pliyosen yaşlı Gelinkaya Formasyonu (tüf ve bazalt blokları) üzerine gelen Kuaterner alüvyonları Kiremitlik Tepe’yi oluşturmaktadır. Bunun sonucunda heyelanın jeolojik yapı ve hatalı mühendislik uygulamaları sonucu meydana geldiği kanısına varılmıştır. Uydu görüntülerinin incelenmesi ile sahanın inşaat öncesinde de bir heyelan sahası olduğu anlaşılmıştır. Gevşek malzemenin bulunduğu ve hareket halinde olan yamaç üzerine önlem alınmadan inşa edilen yapılar heyelanı tetiklemiştir. Yamaçtaki yükler kaldırılmalı ve doğal halde bırakılmalıdır. Aksi halde tekrarlanan yeni heyelanlar kaçınılmazdır.

Anahtar kelimeler: Heyelan, antropojenik yamaç kayması, kayakla atlama rampaları, kış sporları, Erzurum.