Yazınsal İçerikli Dergilerimize Kısa Bir Bakış


Gönenç A. , Ulusoy Nalcıoğlu B.

İletişim Çalışmaları, Özgür Z.,İşman A., Editör, Burak Sistem Ofset Basım Yayım, Sakarya, ss.14-43, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Burak Sistem Ofset Basım Yayım
  • Basıldığı Şehir: Sakarya
  • Sayfa Sayıları: ss.14-43
  • Editörler: Özgür Z.,İşman A., Editör

Özet

Yazınsal nitelikli süreli yayınları ele aldığımız bu çalışmamızda Türkçe yayıncılık etkinliklerinin başlamasından bu yana edebiyat dergilerinin gelişim süreci dönemsel olarak irdelenmiştir. Bu bağlamda elbette ki tüm yayınların ele alınması söz konusu olmamıştır. Sadece öne çıkan belli başlı yayınlara dair kısa bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. İlk dönem yazınsal içerikli başlı başına yayınlar olmasa da, günlük siyasi formatlı gazetelerde edebiyat konularına ve hatta ürünlerine yer verildiği saptanmıştır. İlerleyen süreçte dergilerde de yazınsal içeriğe rastlanmaya başlamış, hatta basın alanında özellikle de dergicilik sahasında uzmanlaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte başlı başına yazın dergileri görülmüştür. Bu betimsel çalışmanın hazırlanması sürecinde veri toplanması aşamasında yazılı kaynaklardan bilgi toplanması yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada konuyla ilgili süreli yayınlara doğrudan ulaşılmıştır.