2006, Kestanbol plütonunun (Ezine-Çanakkale) doğal radyoaktivite seviyesi ve bunun çevresel önemi, Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü, Konya.


Örgün Y., Altınsoy N., YILMAZ ŞAHİN S. , GÜNGÖR Y. , Gültekin A. H. , Karahan G., ...Daha Fazla

30. Yıl Fikret Kurtman Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 04 September 2006, ss.212-213

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.212-213