AĞIZ FLORASINDAKİ STREPTOKOKLARIN ADLİ BİLİMLERDE KİMLİKLENDİRME AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Bozaslan B. S., ÇAKAN H., Ateş P. S., ALTURFAN A. A.

13 Adli Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2016, pp.405

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.405
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: In our study; Streptococci, which are present in oral microflora, can be identified and compared with Streptococci in bitten objects (apple, chocolate, pillow, cigarette, etc.); It is aimed to determine whether these microorganisms can be used for judicial identification. As a result of this study, it is a biological evidence exist in microorganisms, on the basis of proving that the crime investigation is aimed to gain a new perspective, obtained from the bite trace on the evidence obtained from the crime scene.

MATERIALS AND METHODS: For this study; mouth swabs will be taken from 50 volunteers selected among the employees and students of Istanbul University Forensic Medicine Institute. The samples taken from these mouth swabs were selective medium for Streptococci; bloody gel, endo agar media passages; will be cultured microbiologically. Then, 50 volunteers will be asked to bite various foods (apple, chocolate, etc.) and various objects (pillows, cigarettes, etc.) and sterile swabs will be taken from these bite marks. Swabs taken from these bite marks are also taken from microbiological aspects such as samples taken from mouth swabs; subject to the same process It will be held. If the first group is defined as the control group and the second group as the experimental group; The data of the control and experimental groups will be compared. Also; API 20 Strep kits will be used to quickly distinguish Streptococci from our samples. The resulting results will be finalized by SPSS version 17.0.3, a statistical program.
RESULTS AND CONCLUSION: In this study; the small microorganisms found in the bite marks are compared with each other to give a new perspective to forensic identification in forensic microbiology.

AMAÇ: Çalışmamızda; oral mikroflorada var olan Streptokokları, tanımlayıp ısırılan objeler(elma, çikolata,yastık, sigara vb.)deki Streptokoklarla karşılaştırarak; bu mikroorganizmaların adli kimliklendirme açısından kullanılıp kullanılmayacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma sonucunda olay yerinden elde edilen deliller üzerindeki ısırık izinden elde edilen, biyolojik bir delil olan tükürüğün içinde var olan
mikroorganizmaların, kanıtlanması esasına dayanarak suç soruşturmasına yeni bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma için; aydınlatılmış onamları alınacak İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü çalışanları ve öğrencileri arasından seçilen gönüllü 50 kişiden, ağız swabları alınacaktır. Bu ağız swablarından alınan örnekler, Streptokoklar için selektif besiyeri olan; kanlı jeloz, endo agar besiyerlerine pasajları yapılarak;
mikrobiyolojik açıdan kültüre edilecektir. Daha sonra bu gönüllü 50 kişiden çeşitli gıdalar (elma, çikolata vb.)ve çeşitli objeleri (yastık,sigara vb.) ısırmaları istenecek ve bu ısırık izlerinden steril swablar alınacaktır. Bu ısırık izlerinden alınan swablar da, ağız swablarından alınan örnekler gibi mikrobiyolojik açıdan; aynı işlemlere tabi
tutulacaktır. İlk grup kontrol, ikinci grup deney grubu olarak tanımlanırsa; kontrol ve deney gruplarına ait veriler karşılaştırılacaktır. Ayrıca; örneklerimizde var olan Streptokokların hızlı bir şekilde, ayrımını yapacak olan API 20 Strep kitleri kullanılacaktır. Sonuçta ortaya çıkan bulgular, bir istatistik programı olan SPSS versiyon 17.0.3 ile sonuçlandırılacaktır.
BULGULAR VE SONUÇ: Yapacağımız bu çalışmada; ısırık izlerinde bulunan küçük mikroorganizmaların, birbirleriyle örtüşecek şekilde kıyaslaylanmasıyla; adli mikrobiyolojiye adli kimliklendirme açısından yeni bir bakış açısı kazandırmayı ümit ediyoruz.