Epistemic Justification and Evaluation of Qiyas-i Khulf at Islamic Logicians


Hacınebioğlu İ. L. , Altunya H., Akbay Y. E. , Keleş Türkyılmaz S.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.16, pp.41-62, 2013 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
  • Page Numbers: pp.41-62

Abstract

In this article, the place and importance of Qiyas-ı Khulf in logic is examined in terms of its usage and epistemic value. The historical and linguistic backgrounds of Qiyas-ı Khulf are discussed as well as its structure, subject area, epistemic value and justifications. Moreover, the area of usage and the structural features of Qiyas-ı Khulf are held in relation to other types of qiyas. Different usage of contradiction andcontrary propositions are also indicated. The structure and area of usage of qiyas-i Khulf in terms of epistemic grounding and justification are analysed through philosophers like Aristotle, al-Farabi, Avicenna, al-Ghazali, and Averroes.

Key Words: Syllogism, Qiyas-ı Khulf, Truth, Consistency, Validity.

Bu makalede, Hulfî kıyasın mantıktaki yeri, kullanımı ve epistemik değeri incelendi. Hulfî kıyasın dilsel ve tarihsel kökenlerinden yola çıkarak, bilgi değeri ve denetlenmesi üzerine yapılan tartışmalar ele alındı. Hulfî kıyasın şekil ve kullanım alanları araştırıldı. Hulfî kıyasın diğer kıyas şekilleri ile benzerlik ve farklılıkları tespit edilerek, çelişki ve karşıtlığın bu kıyastaki farklı kullanımları üzerinde duruldu. Hulfî kıyasın bilgi temellendirme ve delillendirmeleri açısından kullanım şekil ve alanları, Aristoteles, Fârâbî, İbni Sina, Gazzâlî, İbn Rüşd gibi filozofların örneklendirmeleri ve yorumları göz önüne alınarak, epistemik değer açısından incelendi.

Anahtar Kelimeler: Tam Kıyas, Hulfî Kıyas, Doğruluk, Tutarlılık, Geçerlilik.