Sea level interactions between the Aegean Sea and the Sea of Marmara


Yüce H. , ALPAR Ş. B.

TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, vol.20, no.1, pp.51-56, 1996 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 1996
  • Title of Journal : TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES
  • Page Numbers: pp.51-56

Abstract

: Seal level fluctuations in the Northern Aegean Sea and western part of the Sea of Marmara and their interactions were investigated based upon the data collected at two sides of the Strait of Çanakkale. Far from the entrance to the Strait of Çanakkale, the Sea of Marmara is not affected by the semidiurnal tidal oscillations of the Northern Aegean Sea. The harmonic tidal constituents indicate the presence of mixed, mainly diurnal tides with a mean spring range of 4 cm in the Sea of Marmara (Erdek), but the semi-diurnal tides in Northern Aegean sea (Bozcaada) have a mean spring range of 20 cm. High frequency interactions between Northern Aegean Sea and the Sea of Marmara were not observed and the Strait of Çanakkale does not dissipate low frequency oscillations, consequently some interactions were observed in the subtidal band. These variations are mainly due to prevailing meterological and oceanographic conditions. The periodicities observed in the low frequency range is between 2 to 16 days which correspond well with the characteristic cyclone frequencies for mid latitudes.

Çanakkale Boğazının girişlerinde toplanan verilerin ışığında Kuzey Ege ve Marmara Denizi batısındaki su seviyesi değişimleri ile bunların aralarındaki etkileşimi incelenmiştir. Marmara Denizi, Çanakkale Boğazından uzak yerlerde Ege Denizinin yarım günlük gelgit salınımlarından etkilenmemektedir. Hesaplanan harmonik bileşenlerine göre, Marmara Denizi (Erdek) 4 cm ortalama yüksek (spring) gelgit aralığı ile günlük değişimlerin hakim olduğu karmaşık tipte bir gelgit rejimine sahip iken, Kuzey Ege'nin (Bozcaada) yarım günlük gelgitlerinin ortalama yüksek gelgit aralığı 20 cm kadardır. Kuzey Ege ile Marmara Denizi arasında yüksek frekanslı su seviyesi etkileşimleri gözlenmemiştir. Ancak Çanakkale Boğazı alçak frekanslı salınımları tam olarak sönümlendirmediğinden, gelgit dışı bantta bazı etkileşimler gözlenmiştir. Bu salınımlar genel olarak meteorolojik ve oşinografik kökenlidir. Alçak frekans bandında gözlenen ve 2 ile 16 gün arasında değişen periyodik salınımlar orta enlemlerdeki karakteristik siklon frekanslarına karşılık gelmektedirler.