Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Kamu Borçlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi


Ünsal M. E.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.53-64, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.53-64

Özet

Makro iktisat teorilerinin farklı yaklaşımları çerçevesinde, maliye politikasının ekonominin geneli üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma maliye politikası uygulamaları olarak kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu borçlarının ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 1995-2017 döneminde OECD üyesi ülkelere ait veriler kullanılarak Panel Veri Analizi yapılmaktadır. Bu analizde ülkelere ait reel GSYİH verileri bağımlı değişken olarak kullanılırken; ülkelere ait kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu borçları verileri ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmaktadır. Panel Veri Analizi için gerekli olan ekonometrik testler neticesinde, regresyon analizinin Huber-Eicker-White Tahmincisi ile yapılması gerektiği belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; OECD ülkelerinde kamu harcamaları ve kamu gelirleri ekonomik büyümeyi pozitif etkilerken, kamu borçlarının ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.