İskeletsel Sınıf III Olgunun Ortognatik Cerrahi ile Yüz Profilinin Düzeltilmesi


Altundal G., Cura N., Akalın B. E., Emekli U.

17.TOD Uluslararası Sanal Sempozyumu ,28-29 Kasım 2021, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 2021, pp.140

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.140
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İskeletsel Sınıf III Olgunun Ortognatik Cerrahi ile Yüz Profilinin Düzeltilmesi

 

Gizem Altundal1, Bora Edim Akalın2, Nil Cura3, Ufuk Emekli4

 

1 İstanbul Üniversitesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Üniversitesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4 İstanbul Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

 

Amaç: Bu vaka raporunun amacı iskeletsel sınıf III malokluzyonu bulunan erişkin bir erkek hastanın ortodontik ve ortognatik cerrahi tedavisinin aşamalarının ve sonucunun anlatılmasıdır.

 

Birey ve Yöntem: Alt çenesinin önde bulunması şikayeti ile kliniğimize başvuran 18 yaşındaki erkek hastanın yapılan klinik değerlendirmesinde her iki tarafta da dental sınıf III malokluzyon, bilateral ön ve arka çapraz kapanış, maksiller darlık, konkav profil, retrüziv alt ve üst dudağa ve belirgin çene ucuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Radyografik değerlendirmede maksiller retrognati ve mandibular prognati ile birlikle dental sınıf III kanin ve molar ilişki (SNA: 74°, SNB:83°,ANB:-9°, Wits: -16 mm),prokline alt ve üst kesiciler(U1-NA: 31°, L1-NB: 34°, IMPA: 94°),high angle gelişim paterni(SN-GoMe:45°, Jarabak:%83, S-N-Gn: 69°) görülmektedir. Tedavi planı; cerrahi öncesi ortodontik tedaviyle üst arkın hızlı maksiller ekspansiyonla genişletilmesi, sabit ortodonti mekanikleriyle alt ve üst dental arklardaki dekompanzasyonların çözülmesi, ortognatik cerrahi aşamasında bimaksiller osteotomiyle iskeletsel uyumsuzluğun giderilmesi için LeFort I osteotomi tekniği ile maksiller ilerletme ve gömme, bisagital split osteotomisi ile mandibular setback ve saat yönünün tersine rotasyon, cerrahi sonrası ortodontik tedavi ile ideal okluzyon sağlandıktan sonra sabit retansiyon  şeklinde planlanmıştır.

 

Bulgular: Hastanın son kayıtları incelendiğinde; sınıf I okluzyon ile birlikte ideal fonksiyon, yumuşak doku profili ve optimal iskeletsel çene ilişkilerinin sağlandığı gözlenmiştir.

 

Sonuç: Bimaksiller ortognatik cerrahi, sınıf III iskeletsel anomalisi olan hastalarda iskeletsel ve yumuşak dokularının görünümünde kabul edilebilir sonuçlar elde etmek için kullanılan etkili yöntemlerdendir.

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf III Malokluzyon, Ortognatik cerrahi

 Facial Profile Correction of Skeletal Class-III Case with Orthognathic Surgery

Gizem Altundal1, Bora Edim Akalın2, Nil Cura3, Ufuk Emekli4

 

1 Istanbul University, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

2 Istanbul University, Department of Plastic, Reconstructive and Esthetic Surgery, Istanbul, Turkey

3 Istanbul University, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

4 Istanbul University, Department of Plastic, Reconstructive and Esthetic Surgery, Istanbul, Turkey

 

 

Aim: The aim of this case report is to describe the stages and outcome of orthodontic and orthognathic surgical treatment of an adult male patient with skeletal class III malocclusion.

 

Subject-Method: Clinical examination of 18-year-old male patient applied to our clinic with the complaint of protruded mandibula revealed dental class III malocclusion on both sides, bilateral anterior and posterior crossbite, narrow maxilla, concave profile, retrusive lower and upper lip and prominent chin. In radiographic evaluation; dental class III canine and molar relationships with maxillary retrognatia and mandibular prognatia (SNA: 74°, SNB:83°,ANB:-9°, Wits: -16 mm), procline upper-lower incisors (U1-NA: 31°, L1-NB: 34°, IMPA: 94°) and high angle growth patern (SN-GoMe:45°, Jarabak:%83, SNGn: 69°) were detected. The treatment plan included: expanding the upper arch with rapid maxillary expansion with pre-surgical orthodontic treatment; resolution of decompensations in the upper and lower dental arches with fixed orthodontic mechanics; maxillary advancement and impaction with LeFort-I osteotomy technique, mandibular setback and counter-clockwise rotation with bisagittal split osteotomy to eliminate skeletal disharmonies in orthognathic surgery stage; retention period after achieving ideal occlusion with post-surgical orthodontic treatment.

 

Results: In reviewing the patient’s final records; providing the patient with ideal function, soft tissue profile and optimal skeletal jaw associations were obtained with Class I occlusion.

 

Conclusion: Bimaxillary orthognathic surgery is an effective method used to obtain acceptable results in the appearance of skeletal and soft tissues in patients with Class III skeletal anomalies.

 

Keywords: Class III malocclusion, Orthognathic surgery