Büyükçekmece Havzası Bataklık Bölgesinin Hidrolojik Modeli


BOYRAZ U. , KAZEZYILMAZ ALHAN C. M.

Sulak Alanlar Konferansı, Kayseri, Turkey, 10 - 12 July 2008, pp.142-153

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.142-153

Abstract

Wetlands play an important role on water supply and water quality control. Hydrologic behavior of these areas need to be determined in order to assess their position in water resources system. Therefore, it is important to understand wetland hydrology and model wetland sites correctly and accurately. In this study, the wetland site at Büyükçekmece Lake located in Büyükçekmece Watershed is modeled by using the Environmental Protection Agency Storm Water Management Model (EPA SWMM). The effect of meteorological and geomorphological variables on wetland hydrology is investigated by using this hydrological model. Simulation results show the maximum flow rates at the wetland site during different storm events, and the effect of different soil types and vegetation on surface runoff.

Bataklıklar su temini ve su kalitesi kontrolü üzerinde büyük bir rol oynarlar. Bu alanların su kaynakları sistemi içerisinde en iyi şekilde değerlendirilmesi için, hidrolojik davranışının belirlenmesi gerekir. Bu sebeple bataklık hidrolojisini anlamak ve bataklık bölgesini doğru ve hassas modelleyebilmek büyük önem taşır. Bu çalışmada Büyükçekmece Havzası’ndaki Büyükçekmece Gölü kıyısında bulunan bataklık bölgesi için Environmental Protection Agency Storm Water Management Model (EPA SWMM) (Çevre Koruma Kuruluşu Yağmur Suyu Yönetim Modeli) kullanılarak hidrolojik bir model oluşturulmuştur. Bu model kullanılarak meteorolojik ve jeomorfolojik değişkenlerin bataklık hidrolojisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda farklı yağışlar esnasında bataklıktaki maksimum debi değişimleri ve farklı zemin tipi ve bitki örtüsünün yüzeysel akış üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir.